Kresťanský život

Rodinné bohoslužby začínajú teraz

Image by Miroslava Chrienova from Pixabay

Milióny plánov spomalilo, alebo úplne zmizlo. Školy sú zatvorené, cirkev je online a mnohí sú zatvorení doma s filmami cez streamovacie služby a kopou toaletného papiera.

Pre tých z nás, ktorí karanténu trávime s našimi rodinami, je teraz ideálny čas začať spoločné domáce bohoslužby (alebo v nich zámerne pokračovať ďalej). Ako rodičia musíme prebrať aktívnu úlohu vo formovaní duchovnej nálady v našich domácnostiach počas najbližších týždňov.

Uctievajte so svojím cirkevným zborom

Milióny kresťanov už niekoľko týždňov uctieva cez obrazovky. Technológia, ktorú máme, je vzácny dar, ktorý nám, Kristovmu telu, umožňuje povzbudzovať sa navzájom, za čo by sme mali byť vďační. Ale mali by sme si byť rovnako vedomí aj toho, ako toto médium znižuje silu toho, čo počujeme.

Uctievanie je spoločná reakcia na úžasné činy vykúpenia, milosti a milosrdenstva nášho Boha. Nie je to len o počúvaní; je to aj o prijímaní a reagovaní piesňami, spoločenstvom a modlitbami.

Počas tohto obdobia by kresťania mali zostať aktívni vo svojom zbore tým, že budú súčasťou online bohoslužieb svojich lokálnych zborov. Snažte sa bojovať proti mentalite konzumu, ktorá vás núti hľadať tie „najlepšie online bohoslužby.” Ak váš zbor nemá kapacitu na streamovanie bohoslužieb, môžete sa spolu s ľuďmi z vášho zboru dohodnúť na tom, že sa budete spoločne pripájať k jedným konkrétnym bohoslužbám iného zboru. Akokoľvek to urobíte, spájanie sa s ľuďmi z vášho lokálneho zboru musí byť vašou prioritou.

Ak aj pozeráte bohoslužby online, spravte všetko tak, ako by ste to robili bežne: oblečte sa, otvorte si Biblie, sledujte v nich čítanie textu a sústreďte svoju pozornosť na sledovanie bohoslužieb. Dovoľte, aby vám vaše dlhoročné zvyky, v tomto období oddelenia od Kristovho tela, pomohli sústrediť sa a reagovať na kázané a spievané Božie Slovo.

Ba čo viac, dovoľte aj vášmu telu, aby sa správalo rovnako ako počas spoločných bohoslužieb. Ak bežne pri spievaní stojíte – postavte sa. Ak si kľakáte k modlitbe – kľaknite si. Možno bude zvláštne robiť tieto veci sám doma alebo len s rodinou, ale toto obdobie uctievania nás môže posunúť k bližšiemu vzťahu s Pánom tým, že sa naučíme aj doma lepšie sústrediť na naše osobné uctievanie.

Ďalej, ak váš zbor vysiela kompletné bohoslužby – a ak to aj nerobia – spievajte spolu. Je tu isté pokušenie len sedieť a pozerať, ale bojujte s ním. Oprášte spevník, vytlačte si texty piesní, alebo si vyhľadajte slová na internete. Celé stáročia kresťania pripravovali svoje srdcia na to, aby správne reagovali na Boží hlas žalmami, hymnami a duchovnými piesňami, srdcom spievajúc a oslavujúc Boha (Ef 5:19).

Keď uctievate, modlite sa za cirkev a modlite sa s vedomím, že ste súčasťou cirkvi. Vo svojich listoch z väzenia do zborov v Efeze (Ef 1:16), Filipách (Flp 1:3-4), Kolosách (Kol 1:3-4) a svojmu spolupracovníkovi Filemonovi (Flm 4), im Pavol rýchlo pripomína, že vzdialenosť a reťaze ho nezastavili v modlitbe za nich: „Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým” (Kol 1:3-4). Písmo nám pripomína, že v modlitbe sa môžeme celým srdcom pridať k bratom a sestrám roztrúseným v našich komunitách.

Na záver, nezabudnite diskutovať o kázni. Proste, aby Boží Duch použil Božie Slovo v srdciach svojho ľudu. Ak ste doma s viacerými ľuďmi, dávajte dôraz na diskusiu o tom, čo ste počuli a ako by ste tieto pravdy mali aplikovať vo vašej rodine. Ak žijete sami, zavolajte niekomu zo zboru, zistite, ako sa má a porozprávajte sa spolu o vyučovaní, ktoré ste obaja počuli.

Uctievajte so svojou rodinou

Ako všetci vieme, domáce termostaty sú veľmi dôležité malé prístroje. Či už v zime teploty klesajú, alebo v lete stúpajú, tieto mechanizmy ovládajú kúrenie či klimatizáciu a tým regulujú teplotu vo vnútri. Ako vodcovia našich rodín by sme sa mali pokúšať byť takýmito duchovnými termostatmi, ktoré sa pravidelne „zapínajú,” aby zabezpečovali zdravú duchovnú klímu v našich domácnostiach.

Či už máme deti, teenagerov alebo iných dospelých v našich domácnostiach, pravidelný čas spoločného uctievania nám pomôže napĺňať naše srdcia a mysle večnými pravdami z Písma a pomôže nám bojovať s pokušením iba sa strachovať a zúfať si.

Našťastie, nemáme núdzu o zdroje, ktoré môžu našim rodinám pomôcť v snahe začať s rodinnými bohoslužbami. Ale ak je tých možností na vás priveľa, držte sa dobrej rady Donalda Whitney v jeho knihe Family Worship a nekomplikujte to. Jednoducho: čítajte, modlite sa, spievajte.

Čítajte

Naša rodinná bohoslužba má vo svojom centre to, čo Boh zjavil vo svojom Slove. Poznáme Boha, lebo On sa nám dáva spoznať a tak začíname s jeho Slovom. S deťmi, ktoré sú v rôznom veku, od batoliat po teenagerov, naša rodina už vyskúšala množstvo rôznych detských Biblií a rodinných zamyslení. Tie najobľúbenejšie spoznáte podľa toho, že strany im dokopy držia už len baliacou lepiacou páskou. Čokoľvek si vyberieme, chceme pomôcť aj našim najmladším deťom stretnúť sa s Bohom v jeho Slove.

So staršími deťmi sme zvykli používať biblické lekcie pre teenagerov. Tieto materiály sú možno vytvorené pre jednotlivcov, ale môžu byť veľmi jednoducho použité aj ako pomôcka pre spoločné štúdium rodičov a detí. Akékoľvek materiály si vyberieme, našim cieľom je ukázať našim deťom dostatočnosť Božieho Slova.

Keď neviete, čo robiť, čítajte Bibliu. Vyberte si knihu, ktorú dobre poznáte a spoločne si ju prejdite po častiach, ktoré sú primerané veku vašich detí. Možno budete prekvapení, koľko si toho zapamätajú.

Modlite sa

Otváranie a čítanie Božieho Slova nás má smerovať k tomu, aby sme odpovedali modlitbou. Viesť našu rodinu v modlitbách, ktoré reagujú na to, čo sme čítali v Biblii, učí naše deti modliť sa v súlade s Písmom. Toto učí aj tých najmenších, že modlitba je rozhovor s Bohom, v ktorom my odpovedáme na to, čo nám On hovoril vo svojom Slove.

Jedna z kníh, ktoré sa mi v poslednom roku skutočne páčili, bola What Every Child Should Know About Prayer, ktorú napísala Nancy Guthrie. Spolu s mojím päťročným synom sme si ju čítali tri- či štyrikrát a pri každom ďalšom čítaní rástol vo svojom porozumení Boha aj modlitby.

Skúste počas vašich rodinných bohoslužieb rôzne spôsoby ako sa modliť. Veďte modlitby a nechajte mladšie deti, nech po vás opakujú, alebo sa spýtajte niektorého z členov rodiny, či by sa dnes nechcel modliť on. Modlitby pomáhajú naším rodinám rozprávať sa otvorene o duchovných veciach a pomáhajú nám formovať duchovné prostredie našich domácností.

Spievajte

Spievanie nám pripomína, že cieľom nášho čítania Biblie, modlitby, teologickej reflexie a duchovného rastu je vďaka a radosť z Božej prítomnosti. Či už si spievate so živým doprovodom klavíru, alebo gitary, alebo spievate staršie piesne akapela, našim cieľom je spoločne pozdvihnúť naše hlasy v uctievaní nášho všemohúceho Pána.

Príležitosť na vytváranie nových zvykov

Ako rodiny, aj ako jednotlivci často žijeme v hlboko vychodených chodníčkoch. Vieme presne ako využívame náš čas, ako sa staráme o svoje vzťahy a akým spôsobom zapájame duchovné disciplíny do našich životov. Ale toto obdobie veľa z týchto našich chodníčkov prekope. A hoci je to nepríjemné, takéto narušenie vytvára vynikajúcu príležitosť začať v našich rodinách s novými zvykmi.

Kríza okolo COVID-19 nám zrušila všetky naše rutiny, či sa nám to páči, alebo nie. Môžeme naše dni naplniť tým, že budeme so strachom sledovať štatistiky, alebo môžeme skúšať nové spôsoby uctievania, modlitieb a rozjímania ako ľudia, ktorí žijú v Božej prítomnosti – dokonca aj v našich domácnostiach.

Rusty Osborne

vyučuje Bibliu a teológiu na vysokej škole. Veľa píše a v súčastnosti pracuje na výkladovom komentári knihy Ezechiel.

Rusty Osborne tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články