... a začali sa radovať

27. február

Ako sa z rybára Šimona stane rybár ľudí? Z Ježišovho poslucháča Ježišov učeník? To nám Lukáš prezradí v tomto príbehu. Všetko to začne jedným neúspešným lovom...

26. február

Západ slnka je pre zástupy znamením, že sobota skončila a oni môžu privádzať k Ježišovi chorých bez toho, aby porušili nariadenia o sobote. A tak sme svedkami...

25. február

Niektorí nechávajú Ježiša v zhromaždení, ale domov už idú bez Neho. Ježiš však nepatrí len do zhromaždenia, ale aj do našich rodín.

24. február

Ježiš začína napĺňať svoj vládny program. Zvestuje evanjelium a zajatým oznamuje prepustenie na slobodu. Milostivý rok Pánov je tu!

23. február

Obyvatelia Nazareta stáli príliš blízko Ježiša, aby videli jeho pravú veľkosť. Ježiš bol pre nich len Jozefov syn, tesársky učeň. On však nie je ani prvý, ani...

22. február

Predsudky aj dnes mnohým bránia vidieť v Ježišovi viac ako len človeka. Človek si totiž vopred vytvorí svoj úsudok o Ježišovi. Vysloví o Ňom súd ešte skôr, ako...

21. február

Na púšti Ježiš odmietne satanove ponuky. On má svoju „agendu“, svoje poslanie, ktoré Mu zveril Otec. Aké, to sa dozvieme pri jeho návšteve Nazareta. Čítame, že...

20. február

Ježiš sa vrátil od Jordánu... Tam prijal Otcovo poslanie stať sa Spasiteľom hriešnikov. Ale na púšti za Ním prichádza diabol so svojou „agendou“.

19. február

Božie zasľúbenia sú strážené Božími prikázaniami. Neplatia pre každú situáciu. Nemôžeme sa na ne odvolávať za akýchkoľvek okolností. Lebo Božie sľuby platia...

18. február

Doteraz Ježiš citoval Písmo. Teraz ho cituje aj diabol. Ale nie je jedno, kto ho cituje. Lebo nestačí citovať Písmo. Treba rozumieť duchu Písma. Veď Bibliou sa...