Autor - Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

21. máj

To je naša úloha, keď sa ľudia obrátia na nás s prosbou o pomoc; priviesť ich k Ježišovi. Odkázať ich od seba na Neho. On môže pomôcť tam, kde my stojíme úplne...

20. máj

Neraz sa ľudia sveta obrátia na cirkev s prosbou o pomoc v nádeji, že im bude schopná pomôcť vyriešiť ich problémy. Ale keď sa sklamú v Ježišových učeníkoch...

19. máj

Veď to, čo verím o budúcnosti, rozhodne o tom, ako prežijem svoju prítomnosť. Ak nemám žiť pre veci časné, musím byť ovládaný hodnotami, ktoré sú večné.

18. máj

Cirkev nemôže urobiť nič lepšie ako počúvať Syna. My nemáme videnie, aké mali učeníci. Máme však slovo.

17. máj

Kto chce obstáť v rôznych zápasoch, skúškach a pochybnostiach viery, potrebuje vidieť Ježiša takého, aký v skutočnosti je. Vidieť Ho v jeho moci a sláve.

16. máj

Keď odchádzame z miesta modlitby, má byť na nás vidieť, že sme boli v Božej prítomnosti, v spoločenstve s Ním. Že sa s nami niečo stalo. A to ešte skôr, než...

15. máj

Sláva Ježišovho božstva na chvíľu prežiari jeho poníženosť, v ktorej prišiel na svet. A ktorá je len dočasná. Lebo keď opäť príde na svet, príde v sláve svojej...

14. máj

Preto je Ježiš v pravom slova zmysle mimozemšťan, ktorý sa na chvíľu stal pozemšťanom, aby nám zjavil ten Boží svet, skrytý za závojom času. A nielen to. Ale...

12. máj

Vždy, keď sa naša vôľa skríži s Božou vôľou, máme povedať nie svojej vôli a áno Božej vôli. Lebo len ten, kto zomiera sebe, môže žiť pre Krista.