Autor - Rastislav Betina

je kazateľ a teológ.

27. január

Prosbou o odpustenie nás Ježiš učí dvom veciam. Aby sme boli ľuďmi pokánia i ľuďmi odpustenia. Tými, ktorí o odpustenie prosia, ale i tými, ktorí ho aj sami...

26. január

Nemôžeme odpustenie len prijímať a sami ho druhému odopierať. Prijatie odpustenia musí ísť ruka v ruke s udelením odpustenia. Ako chceš, aby Boh naložil...

25. január

Čo je ťažšie: odprosiť či odpustiť? Ak nás Boh vezme za slovo a odpustí nám presne tak, ako my odpúšťame druhým. . . potom beda nám!

24. január

Vina má charakter dlhu, ktorý rastie s každým novým previnením. Všetko, čo v našom živote nie je v súlade s Bohom, naše myšlienky, slová, činy, naše motívy...

23. január

Len jednému pokrmu môžeme udeliť prívlastok každodenný a tým je práve chlieb. Ostatné pokrmy sa každodenne na našom stole neobjavujú. Čo nám chce Ježiš týmto...

22. január

Človek je už raz taký. Chce sa zabezpečiť na roky a najradšej až do smrti. Nechceme byť existenčne závislí a odkázaní na druhých. Chceme mať toľko, aby sme...

21. január

Otázka chleba bude hýbať naším životom až do smrti. Jesť treba a aj žiť z niečoho treba. Touto prosbou nás Ježiš nechce zbaviť zodpovednosti za chlieb. Tá nám...

20. január

Vďačnosť je prvé ovocie prosby daj nám. A zároveň i tajomstvom spokojného života. Kto je spokojný, má vždy dosť. Kto je nespokojný, má vždy málo. Vďačný človek...

19. január

Čo nás v živote najviac zamestnáva? Je to existenčná otázka, čiže otázka chleba. Nie div, že v modlitbe Otčenáš má táto otázka tiež svoje miesto. Ale aké...

18. január

Modlitba Otčenáš začína Otcom, ktorý je na nebesiach, ale pokračuje deťmi, ktoré sú na zemi. Najprv prichádzajú na rad Otcove záujmy: tvoje meno, tvoje...