Autor - Rastislav Betina

je kazateľ a teológ.

16. október

Kresťania zostali tomuto svetu veľa dlžní. Svet potrebuje nielen počuť zvesť evanjelia, ale aj vidieť moc evanjelia demonštrovanú v živote kresťanov. To, ako...

15. október

Jednota, za ktorú sa Ježiš modlí, má nielen horizontálny, ale i vertikálny rozmer. Nie je to len jednota medzi veriacimi navzájom, ale i jednota veriacich...

14. október

Keď sa Ježiš modlí za budúcu cirkev, prosí o jednotu. Táto jednota má svoj horizontálny rozmer. Je to jednota medzi veriacimi navzájom, ktorá je založená na...

13. október

V predvečer svojej smrti sa Ježiš modlí za učeníkov, ktorých zanecháva vo svete, ale i za všetkých, ktorí v neho ešte len uveria. Pozerá sa dopredu a vidí...

12. október

Ako bol Ježiš poslaný do sveta, tak sme aj my poslaní do sveta. Jeho Otec poslal ako Baránka medzi vlkov, nás posiela ako ovce. Ako však môže ovca obstáť medzi...

11. október

Keď sa pozriem na seba, nemám istotu, že jedného dňa neopadnem od Krista, od viery, od spoločenstva Božieho ľudu. Ale keď počujem môjho Pána, ktorý hovorí: Ja...

10. október

Kresťan je človek, ktorý síce nie je zo sveta, ale až do smrti  žije vo svete. Z toho pre neho vyplýva, že niekedy musí čeliť i nepriateľstvu sveta. Čím Ježiš...

9. október

Ako v živote človeka dochádza k zmene jeho duchovnej totožnosti? Ježiš túto zmenu opisuje z dvoch strán, z Božej i ľudskej. Tá Božia hovorí o Božej iniciatíve...

8. október

Skôr, než sme sa stali kresťanmi, platilo o nás to isté ako o učeníkoch, že sme boli zo sveta. Čo o nás platí teraz, keď už nie sme zo sveta?