Autor - Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

3. december

Jedna z najťažších vecí v živote je tá, keď sa musíme bezmocne pozerať na bolesť, ktorú sme milovaným ľuďom spôsobili svojou vinou. Jákobovi synovia vidia...

2. december

Keď Boh položí svoju ruku na poklad nášho srdca, vždy to bolí. Lebo je to vždy volanie k obeti. A priniesť túto obeť by znamenalo pre nás smrť, zomrieť sebe...

1. december

Keď Boh položí svoju ruku na poklad nášho srdca, vždy to bolí. Lebo je to vždy volanie k obeti. A priniesť túto obeť by znamenalo pre nás smrť, zomrieť sebe...

30. november

Problém rozdelenej rodičovskej lásky sa s Jákobom ako s otcom ťahá až do staroby, vlastne až do hrobu. Je to smutné svedectvo o tom, že z niektorých bied nie...

29. november

Boh v Egypte zobudil spiace svedomie Jozefpvých bratov a oni spoznali svoju vinu. Ale pred otcom o tom mlčia. Lebo od poznania viny k vyznaniu viny niekedy...

28. november

Hlad je zlá vec, ale hriech je oveľa horšia vec. Na hlad môže naše telo zomrieť. Ale na hriech môže naša duša večne zahynúť. A práve to je to, čo Boh nechce...

27. november

Kde je Boží Duch pri diele, nemusíme sa báť, že niečo pri druhých zmeškáme. To len my svojou nedôverou a netrpezlivosťou všeličo urýchľujeme a tým len veľa...

26. november

Prečo je dôležité, aby sme na vlastnej koži okúsili to, čo sme my spôsobili druhým? Lebo my nikdy nepochopíme, aké je to zlé, odporné, čo sme urobili druhým...

25. november

Boh odpúšťa len tým, ktorí svoju vinu spoznajú a vyznajú. A to bratia ešte neurobili. To majú ešte pred sebou. Aby k tomu vôbec došlo, Jozef musí s nimi tvrdo...

24. november

Aj v krajine utrpenia, v situácii, kde už nič dobré nečakáme, Boh má pre nás pripravené svoje požehnanie. On predsa nezabúda na svojich, nech sa nachádzajú na...