Autor - Rastislav Betina

je kazateľ a teológ.

24. júl

Nikdy nebola uzavretá dohoda medzi takými nerovnocennými partnermi ako prípade Boha a Abráma, Boha a človeka.

23. júl

Pokora je bez Boha nevysvetliteľná, lebo my všetci sme pyšní ľudia. Pokornými sa stávame vtedy, keď sme premožení Bohom a jeho milosťou.

22. júl

Keby ľudia mali hodnotiť Boha podľa nás, ktorí v Neho veríme, aké hodnotenie by Boh dostal? Hagar na svoje veľké prekvapenie spoznáva, že Boh Abráma a Sáraj je...

21. júl

Keď Boh začne meniť naše srdce, začnú sa riešiť i naše problémy, ale inak, než si predstavujeme.

20. júl

V našom zúfalstve, na našom úteku je tu niekto, kto všetko vidí, všetko počuje, všetko vie a napriek všetkému nás stále miluje a stará sa.

19. júl

Každý pokus ísť na červenú, keď svieti Božie stop, čakaj, dôveruj, vedie k haváriám. Chceme si pomôcť, no  život si ešte viac skomplikujeme. Jednu bolesť...

Instantná viera

Príbeh Abráma a Sáraj ukazuje, ako vyzerá viera, ktorá nevie čakať. Je to viera, ktorá berie veci do vlastných rúk a usiluje sa Bohu "tak trochu pomôcť".

18. júl

Boh má pre svoje riešenia v našom živote určený i svoj čas. To je lekcia, ktorú sa musel naučiť Abrám so svojou ženou Sáraj. A ktorú sa musíme učiť i my. Oni...

17. júl

Na kríži Boh uzavrel svoju zmluvu s nami, podpísanú krvou svojho Syna. Zmluvne sa voči nám zaviazal, že splní svoje sľuby dané nám.

16. júl

Čakanie je jedna z najťažších úloh, ktoré nám Boh tu na zemi pridelí. Je to zároveň čas, keď viera dostáva príležitosť rásť.