Autor - Rastislav Betina

je kazateľ a teológ.

4. júl

Uzdravený muž tak vo vlastnej rodine prežije to, čo neraz prežijú deti neveriacich rodičov, keď sa stanú kresťanmi. Prežije bolesť osamelosti a nepochopenia...

3. júl

Pokiaľ bol muž slepý, nikto sa o neho nezaujímal. Ale od chvíle jeho uzdravenia Ježišom sa všetko zmení. Stane sa predmetom záujmu nielen svojich susedov, ale...

2. júl

Máme žiť život, pre ktorý neexistuje prirodzené vysvetlenie. Ktorý sa dá vysvetliť len tým, že Boh zjavil a stále zjavuje svoje skutky na nás. Že to nie je z...

1. júl

Najhlbší zmysel našej existencie je ten, aby na nás boli zjavené Božie skutky. Aby náš život odrážal niečo z Boha, z jeho moci, slávy, milosrdenstva, lásky...

30. jún

Učeníci najprv hľadajú vinu mimo slepca, v jeho rodičoch. Potom ju hľadajú v slepcovi. Ježiš však odmieta rozšírenú teológiu tých čias. Nemáme sa pýtať, kto...

29. jún

V rozhovore Ježiša so Židmi zaznie jedno slávne zasľúbenie, ktoré sa týka nás. A zaznie jedno veľké prehlásenie, ktoré sa týka Ježiša. Len ak platí to, čo...

28. jún

Smrť má podľa Biblie nielen telesný, ale i duchovný rozmer. Lebo človek bol stvorený nielen ako telesná, ale i ako duchovná bytosť. Bol stvorený pre vzťah...

27. jún

Ježiš hovorí so Židmi o dvojakom pôvode a dvojakom otcovstve. Buď je naším otcom Boh, alebo je ním diabol. Podľa čoho zistíme, či máme pôvod v Bohu alebo...

26. jún

Dnešný človek robí všetko preto, aby vytesnil Boha na periférium svojho života, alebo ešte ďalej. Až za hranice svojho života. Lebo Boh stojí človeku v ceste...