Autor - Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

7. jún

Keď sa nám darí, ešte to nemusí byť Božie požehnanie. Keď sa nám darí bez Boha, vtedy je jasné, kto za tým „požehnaním“ stojí. Nie je nič horšie, ako keď sa...

6. jún

Otázka, ktorú Abrám riešil, je otázka, ktorú neraz riešime aj my. Je to otázka: Ako obstáť medzi ľuďmi tohto sveta? Abrám vie, že ide medzi pokrivených ľudí...

5. jún

Abrám neprestáva veriť v Boha, ale prestáva veriť Bohu. Vtedy sa však stávame ľuďmi dvoch vier. Jedna je viera v Boha, druhá je viera v seba. Jednou vierou...

4. jún

Čím hlbšie zrastieme s pozemskou existenciou, tým ťažšie sa nám bude odchádzať. Náš životný štýl neraz prezrádza, či žijeme ako pútnici na ceste k lepšiemu...

3. jún

Nič iné nerozdúcha pahrebu na tvojom vyhasnutom oltári len večný plameň ohňa, ktorý horí na Božom oltári. Lebo oheň sa zapaľuje od ohňa. Oheň lásky na tvojom...

2. jún

Boh sa nezjaví Abrámovi vtedy, keď Abrám postaví oltár a obetuje Bohu. Abrám postaví oltár vtedy, keď sa mu zjaví Boh. Božie zjavenia nie sú odpoveďou na...

1. jún

Každý deň vstávame, aby sme sa znovu ponorili do vôd našich všedných, každodenných úloh a povinností. Ale ak sa nemáme v týchto vodách utopiť, musíme sa...

31. máj

Viera žije zo slova, sýti sa slovom, opiera sa o slovo. Bez slova viera nemá na čom stavať, o čo sa oprieť, na čo sa spoľahnúť. Bez slova viera nie je vierou...

30. máj

Keď Boh vezme život človeka do svojich rúk, človek sa nestane len nositeľom požehnania, ale aj nástrojom, kanálom požehnania. Požehnám ťa a budeš požehnaním.

29. máj

Aj preto sa Abrám volá otcom všetkých veriacich, lebo cesta, ktorou šiel on, je tá istá cesta, ktorou máme ísť aj my, jeho duchovné deti.