Cesta divočinou

Víťaz

Kristus je víťaz a vďaka nemu máme istú nádej večnej zasľúbenej krajiny.