Autor - Tomáš Henžel

je kazateľom misijného spoločenstva Cirkvi bratskej Bratislava - Paradox. Vedie denominačnú platformu zakladania zborov PLANt.sk. Tomáš je tiež lekár a s manželkou majú tri deti.

Víťaz

Kristus je víťaz a vďaka nemu máme istú nádej večnej zasľúbenej krajiny.