Jadro kresťanstva

Zajatý Kristom

Výklad Listu Efezanom 4:1-16: o kresťanskej jednote, kresťanskej rôznosti a o kresťanskej zrelosti.

Jedine vierou

Prvý krok k tomu, aby ste sa stali kresťanom nastane vtedy, keď viete hlboko vo svojom vnútri, že Boh sa tlačí do vašej mysle a srdca a vy kričíte: „Pane...

Kríž a kresťanská teológia

Text je prepisom prednášky D. A. Carsona s názvom The Cross and Christian Theology (Romans 3:21-26). Môžete si ho otvoriť kliknutím na názov súboru, alebo si...

Hriech a pád

Nikdy nebudeme vedieť do hĺbky uvažovať o hriechu, ak ho budeme brať len ako porušenie pravidiel. Hriech je vo svojej podstate modloslužba.