Biblia a teológia

Kríž a kresťanská teológia

Text je prepisom prednášky D. A. Carsona s názvom The Cross and Christian Theology (Romans 3:21-26). Môžete si ho otvoriť kliknutím na názov súboru, alebo si ho stiahnuť.
Pôvodnú audio nahrávku si môžete spustiť nižšie.

D.A. CARSON: The Cross and Christian Theology (Rom 3:21-26), January 1, 2000

Don Carson

je jedným z najuznávanejších evanjelikálnych učencov 21. storočia. Je autorom asi 60 kníh a obľúbeným rečníkom na konferenciách a univerzitných evanjelizáciách na celom svete. Stál pri zrode tzv. The Gospel Coalition (Spoločenstvo evanjelia), ktorého zámerom je pomáhať ľuďom lepšie poznať Božie Slovo svojou mysľou, plnšie milovať Boha svojim srdcom a prinášať do sveta milosť a pravdu.