Nezaradené

23. december

Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka: Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami.

Matúš 1:22-23

Vďaka svojmu dvojakému pôvodu, božskému i ľudskému, môže byť Ježiš s nami dvojakým spôsobom. Je s nami ako pravý človek. Preto od Vianoc už nikto nemôže povedať: Bože, Ty nevieš, aké je to byť človekom. Aké je to báť sa, hladovať a trpieť nedostatkom. Aké je to plakať nad hrobom blížneho, zostať sám, opustený, utrápený od žiaľu. Nevieš, čo je to báť sa smrti a nakoniec zomierať v krutých bolestiach tela. Od Vianoc už nikto nemôže povedať Bohu: Bože, Ty nevieš. Lebo Boh to veľmi dobre vie. Veď sa stal človekom, jedným z nás. Vie to z vlastnej skúsenosti. On si ľudský život sám odžil, takže ho pozná nielen zvonku, ale i zvnútra. Bohu nič ľudské nie je cudzie. Emanuel je s nami ako človek, ktorý nám dokonale rozumie.

Ale my nepotrebujeme len to, aby nám niekto rozumel, aby nás poľutoval a súcitil s nami. My nepotrebujeme len porozumenie, ale i pomoc. Aby pre nás niekto urobil, čo nikto z ľudí pre nás urobiť nemôže. Nikto z ľudí z nás nemôže sňať bremeno vín, ani nedokáže naše svedomie zbaviť ťarchy hriechov. Ale Boh áno. Nikto z ľudí nám nemôže darovať pokoj i uprostred nepokoja, ale Boh áno. Nikto nie je schopný naplniť naše srdce skutočnou radosťou, ktorá je viac ako len chvíľkové rozptýlenie. Nikto, len Boh.

Nikto nám nemôže darovať zmysel života, ktorý naplní našu túžbu po zmysle, ale Boh áno. Nikto nám nevie dať nádej, ktorá siaha nielen po hrob, ale i za hrob, ale Boh áno. Nikto nám nedá lásku, ktorá miluje i nepriateľa, ale Boh áno. Nikto nám nemôže dať silu, keď už niet síl žiť a bojovať ďalej, ale Boh áno. Nikto nás nedokáže potešiť nad hrobom blížnych tak, že nás prenesie i cez najväčšie straty života, ale Boh áno. Nikto nás nemôže zbaviť strachu zo smrti, ale Boh áno. Ježiš je i pravý Boh. Preto to všetko môže.

Emanuel je s nami ako človek, ktorý nám dokonale rozumie. Je s nami ako Boh, ktorý nám dokonale pomáha. Už len jedna otázka: On je s tebou. Si aj ty s Ním?

Pane, keď Ty si s nami, potom už nič nemusí byť také, ako bolo doteraz!

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal