Kategória - Nezaradené

3. marec

3. marec

Ježiš v podobenstve o bohatom a chudobnom ukazuje, ako súvisí náš časný údel s naším večným údelom.