Kategória - Nezaradené

13. jún

13. jún

Pre Máriu podielom je Ježiš, spoločenstvo s Ním. Kto si Ježiša vyberie za svoj podiel, má zasľúbené, že o tento podiel nikdy nepríde.

12. jún

12. jún

Nie som to ja, kto Ho pozýva ku svojmu stolu. Je to Pán, kto ma pozýva ku svojmu stolu, aby ma sýtil chlebom života, svojím slovom.