Kategória - Nezaradené

4. december

Boží Syn sa stal ľudským dieťaťom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi. Vďaka Kristovej obeti je na zemi založená Božia rodina, ktorá má v Bohu...

3. december

Medzi Máriou a Vzkrieseným leží tajuplná deliaca čiara, ktorá od seba oddeľuje to pozemské od nebeského, časnosť od večnosti, Boha od človeka. On už...