Biblia a teológia

5 krokov k nájdeniu hlavnej myšlienky biblického textu

„Ako nájdem hlavnú myšlienku biblického textu?”

Túto otázku často počúvam od vedúcich skupiniek biblického štúdia a študentských vedúcich v zbore, v ktorom slúžim. A nič by mi neurobilo väčšiu radosť, ako im (a vám) povedať, že mám kúzelnú formulku, ktorá ich prevedie z ich textu priamo k hlavnej myšlienke, alebo ešte lepšie k jeho aplikácii.

Nemám tú kúzelnú formulku. Myslím si však, že existuje niekoľko vecí, ktoré sa môžete pokúsiť nájsť v texte bez ohľadu na to, kde sa v Biblii nachádzate, a ktoré vám pomôžu nájsť jeho pointu.

1. ŠTRUKTÚRA A DÔRAZ

Najprv zvážte štruktúru a dôraz pasáže. Rád začínam štruktúrou alebo tým, ako sa moja pasáž delí na rôzne na seba nadväzujúce bloky veršov.

To, ako nájdeme štruktúru, bude samozrejme trochu závisieť od typu textu. Ak mám pred sebou príbeh, pomôže mi dej a postavy. Budem hľadať zasadenie deja, vyvrcholenie a rozuzlenie. Ak mám pred sebou reč/prejav alebo list, budem hľadať tok myšlienok s logickou pointou. Ak mám pred sebou poéziu, pokúsim sa identifikovať rôzne strofy a začnem ich sumarizovať.

A bez ohľadu na to, v ktorej časti Biblie sa nachádzam, vždy, vždy hľadám opakujúce sa slová a myšlienky. Tu vám pomôže doslovný preklad. Diagnostická otázka, ktorú rád používam, znie: „Ako autor usporiadal túto pasáž?“ A keď si začnem načrtávať štruktúru, pýtam sa sám seba, aký dôraz táto štruktúra odhaľuje.

2. KONTEXT

Za druhé, zvážte kontext. Žiadna pasáž Biblie neexistuje osamote. Každý text je súčasťou argumentu, príbehu alebo zbierky pasáží, ktoré autor účelovo usporiadal.

Čo sa nachádza pred mojou pasážou a čo nasleduje po nej, je dôležité a pomôže mi porozumieť tomu, čo sa nachádza v mojej pasáži. Pomôcť môže uvedomenie si témy, ktorej sa autor venuje. Možno mi pomôže, ak sa vo svojej knihe pozriem na väčší odsek. Môže mi to poskytnúť užitočnú opravu v prípade, že som vo svojej pasáži niečomu zle porozumel. Možno mi to dokonca pomôže pochopiť historickú situáciu pôvodného obecenstva.

Kontext je kľúčový. A moja diagnostická otázka znie: „Prečo autor vložil túto pasáž sem, do tohto bodu knihy?“

3. TÉMA KNIHY

Vzhľadom na to, čo som práve spomenul o kontexte, má zmysel sa pozrieť na knihu akoby z diaľky. Aký je autorov zámer s tuto knihou?

Na pochopenie témy celej knihy je samozrejme potrebné vynaložiť určité úsilie. Napriek tomu si myslím, že je dôležitým krokom položiť si otázku: „Ako súvisí moja pasáž – a najmä ten dôraz, ktorý som v štruktúre našiel – s touto väčšou témou celej knihy?“

4. TEOLOGICKÁ REFLEXIA

V Lukáš 24:13-49 Ježiš učí, že celé Písmo poukazuje na jeho smrť a vzkriesenie a výsledkom tohto evanjelia je pokánie a odpustenie hriechov. Bez toho, aby sme to pochopili, riskujeme, že text budeme interpretovať iba moralisticky alebo nejako oddelene od evanjelia.

Je teda dôležité použiť všetky nástroje teológie (najmä biblickú teológiu) na to, aby sme sa pýtali: „Ako sa moja pasáž týka evanjelia?“ Samozrejme, existuje veľa spôsobov, ako to urobiť zle. Preto je dôležité, aby sme vytvorili legitímne prepojenia medzi naším textom a evanjeliom.

5. SYNTÉZA

Akonáhle sme urobili svoju prácu v štruktúre, kontexte, téme knihy a teológii, je čas začať syntetizovať. Či už to nazveme hlavnou myšlienkou, témou pasáže alebo veľkou myšlienkou, je dôležité urobiť tento posledný krok. Rád si vtedy položím túto otázku: „Čo sa autor usiluje naučiť svoje pôvodné publikum?“ Čo hovorí? Aký je jeho ústredný bod?

Nemyslite si, že ide o ľahký proces. Pre mňa to znamená jednu alebo dve hodiny prípravy na malú skupinu – a pravdepodobne 12 hodín prípravy na kázeň! Ale nech už máte akokoľvek veľa (alebo málo) času, myslím si, že je užitočné pracovať týmto spôsobom.

Keď pochopíte hlavnú myšlienku, musíte si samozrejme premyslieť aplikáciu. Napriek tomu, pokiaľ ide o prácu na texte, ja začínam takto:

1. Ako autor usporiadal túto pasáž?
2. Prečo autor vložil túto pasáž sem, do tohto bodu knihy?
3. Ako moja pasáž súvisí s témou celej knihy?
4. Ako moja pasáž súvisí s evanjeliom?
5. Čo sa autor snaží naučiť svoje pôvodné publikum?

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9Marks

Robert Kinney

je riaditeľom v Charles Simeon Trust, kde vedie semináre o kázaní.

Robert Kinney tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články