Autor - Collin Hansen

Collin Hansenje redakčným riaditeľom Spoločenstva evanjelia (The Gospel Coalition) v USA. Vyštudoval teológiu, žurnalistiku a históriu. Spolu s manželkou žijú v americkej Alabame.

Čo je Boh?

Otázka a odpoveď č.2 z prvej časti NC katechizmu o Bohu, stvorení a páde, zákone.

New City Katechizmus: Úvod

New City Katechizmus je moderný zdroj, ktorý v päťdesiatich dvoch otázkach a odpovediach nielen sumarizuje dôležité kresťanské pravdy, ale veriacim pomáha...