Autor - Collin Hansen

Collin Hansenje redakčným riaditeľom Spoločenstva evanjelia (The Gospel Coalition) v USA. Vyštudoval teológiu, žurnalistiku a históriu. Spolu s manželkou žijú v americkej Alabame.

Kto je Vykupiteľ?

Vo svojom veľkom príbehu lásky Boh poslal na zem svojho jednorodeného Syna, aby nás vykúpil a aby sme sa navrátili k nemu.