Nezaradené

6. október

A ako si mu dal moc nad každým telom, tak nech on dá večný život všetkým, ktorých si mu dal.

Ján 17:2

Otec dáva Synovi dvojakú moc a dvojaké právo. Tým, že Mu dal moc nad každým človekom, dal Mu právo byť Sudcom celého sveta. Tým, že Mu Otec udelil moc dať večný život, dostal Syn právo byť Spasiteľom všetkým, ktorých Mu Otec dal.

O kom sa tu hovorí? Kto sú to tí všetci, ktorých Otec dal Synovi? Sú to všetci veriaci, ľudia zachránení z tohto sveta pre večnosť. O nich Ježiš opakovane hovorí ako o tých, ktorých Otec dal Synovi (v. 2, 6, 9, 11, 12, 24). To znamená, že každý kresťan, ty i ja sme Otcovým darom lásky Synovi. A to je skutočnosť, ktorá vyráža dych. Veď si to len predstavme. Je tu milujúci Otec, ktorý svojho Syna miloval ešte pred stvorením sveta (v. 24b). Tento milujúci Otec túži obdarovať svojho milovaného Syna. A tak hľadá, čím by Ho obdaroval, aby tým vyjadril svoju lásku k Synovi a potešil Ho. A tu robí niečo, čo je nad naše chápanie: Berie nás za ruku, vkladá ju do Synovej ruky a hovorí: Syn môj, prijmi odo mňa tento dar mojej lásky. Títo úbohí, stratení hriešnici sú mojím darom pre Teba. Pre takýto nepochopiteľný Boží čin existuje len jedno vysvetlenie a síce, že Otec nás miluje rovnako veľkou láskou ako svojho Syna: …zamiloval si si ich tak ako mňa (v. 23b).

Ako Syn naloží s týmto darom Otcovej lásky k sebe? Tak, že on dá večný život všetkým, ktorých Mu dal Otec. Tak ako Syn má autoritu Sudcu, má i autoritu Spasiteľa. Tak ako má právo súdiť, má i právo spasiť, udeliť večný život. Toto právo je v tých najlepších rukách. Je v rukách, ktoré boli prebodnuté a pribité na kríž. O našom večnom údele tak rozhodne Syn. A On už rozhodol Ako? Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja (v. 24a). Tak sme Synovi prirástli k srdcu, že On si nevie predstaviť večnosť vo svojej sláve bez nás. On nás tam chce mať pri sebe. A bude tam mať všetkých, ktorých Mu Otec dal ako svoj dar lásky. Veď On každému z tých, ktorých Mu daroval Otec, dal večný život.

Pane, ďakujeme, že i my sme sa stali darom Otcovej lásky Tebe!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal