Nezaradené

8. november

Potom zaznelo slovo Hospodina Jonášovi druhýkrát: Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mesta, a zvestuj mu posolstvo, ktoré ti poviem. Jonáš vstal a šiel do Ninive, podľa Hospodinovho slova.

Jonáš 3:1-3

Zachránený Jonáš vo svojej modlitbe hovorí: Chcem splniť, čo som sľúbil. (2:10). Sľub je záväzok, lebo Božia záchrana zaväzuje k poslušnosti. Boh vzápätí preverí Jonášov sľub, keď mu hovorí: Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mesta, a zvestuj mu posolstvo, ktoré ti poviem.

Ale to sme už raz počuli. Bolo to hneď na začiatku. Tým vlastne táto kniha začala – Božím poslaním Jonáša do Ninive. Všetko je presne také isté ako na začiatku. Len jedno slovo je tu nové, slovo druhýkrát: Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi druhýkrát.

Vieme, čo to znamená, keď rodičia musia deťom zopakovať to isté druhý, alebo i tretíkrát. Znamená to, že deti na prvýkrát neposlúchli. Ako je to s našimi deťmi, tak je to neraz i s Božími deťmi. Často ani my neposlúchame na prvýkrát. Aj nám Boh musí znovu a znovu opakovať to isté. Čo tým Boh robí, keď opakuje to isté? Dáva nám ďalšiu príležitosť k poslušnosti. Príležitosť zložiť reparát, opravnú skúšku.

Jonáš prvýkrát neposlúchne. Boh ho však privádza k pokániu. Ale keď Jonáš oľutuje svoju neposlušnosť a vráti sa k Bohu, zisťuje, že na Božom rozkaze sa nič nezmenilo. Ten zostal presne taký istý, ako bol na začiatku.

Ani naša neposlušnosť, ani naše pokánie nerušia Božie rozkazy. Boh nám síce neposlušnosť odpustí, ale poslušnosť nám neodpustí. Poslúchať musíme. Ak nie na prvýkrát, tak na druhýkrát. Preto Boh privádza Jonáša späť tam, kde bol na začiatku. Lebo ísť ďalej sa dá len tak, že sa vrátime tam, kde sme odbočili. Kde sme svojou neposlušnosťou pretrhli niť. To miesto nemôžeme ani obísť, ani preskočiť. Ak chceme ísť ďalej s Bohom, musíme sa vrátiť späť na miesto zlyhania a odtiaľ začať znovu.

Preto sa Jonáš na začiatku tretej kapitoly nachádza presne v tej istej situácii, ako bol na začiatku prvej kapitoly. Lebo Boží rozkaz sa v ničom nezmenil. Ale Jonáš sa zmenil. A tak vstane a ide podľa Hospodinovho slova.

Pane, ďakujeme, že nám dávaš druhú šancu, keď sme v niečom prepadli!

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal