Kresťanský život

8 znakov lenivca

Za posledných niekoľko rokov som zistil, že pravidelné čítanie Prísloví je okamžite použiteľné v praxi. Aj pre to, že ma stavia zoči-voči lenivcovi. Keď čítam a premýšľam nad pasážami, ktoré hovoria o lenivom človeku, moje vlastné srdce je odhalené a som usvedčený zo svojho sklonu k nečinnosti a lenivosti.

Lenivec, zájdi k mravenisku,
pozoruj cestičky mravca a zmúdrej.
(Príslovia 6:6)

Duch však často používa tieto praktické poznatky, aby ma nabádal k tomu, aby som, z milosti, obnovil svoj záväzok vykupovať čas pre Krista. Tu je osem čŕt lenivca, ktoré nám môžu pomôcť rozpoznať našu vlastnú lenivosť a robiť z nej pokánie. (Upozornenie: ten lenivec je pravdepodobne horší, než si myslíme.)

  1. Lenivec nezačne veci

Lenivý človek má problém čokoľvek iniciovať. Spolieha sa na iných, že mu povedia, čo má robiť (Prís 6:9), a jeho slovný výstup prevyšuje jeho skutočnú produkciu (Prís 14:23). Hovorí o skvelých plánoch, ale zdá sa, že ich nedokáže uskutočniť.

Môže byť rozptyľovaný pôžitkami a zábavou, alebo sa jednoducho nechce zašpiniť a tvrdo pracovať. Nech je to akokoľvek, lenivec je známy nedostatkom skutočných úspechov, pretože sa zdá, že ani nedokáže veci začať.

  1. Lenivec nedokončí veci

Aj keď máte na to, aby ste niečo začali, stále môžete byť leniví. Ďalšou vlastnosťou lenivého človeka je, že nedokáže veci dokončiť (Prís 12:27; Prís 19:24; Prís 26:15). Akonáhle sa pustí do práce a narazí na nejaké ťažkosti alebo odpor, všetka motivácia zmizne a lenivec sa stiahne späť do pohody.

Toto je niekto, kto má na stole narastajúci hromadu poloprečítaných kníh, množstvo domácich projektov, ktoré ešte len čakajú na dokončenie, viaceré nesplnené sľuby priateľom a rodine, zbierku takmer napísaných článkov v poradovníku a členstvo v posilňovni, ktorú od januára 2018 nenavštívil.

  1. Lenivec nečelí ťažkým veciam

Lenivý človek odmietne čeliť ťažkým úlohám. Aby zamaskoval svoju lenivosť, nájde útočisko v zbabelých výhovorkách ako: „Vonku je lev, zabije ma na ulici“ (Prís 22:13). Zoči-voči ťažkým rozhodnutiam a potenciálne ťažkým rozhovorom sa lenivý človek dostane do nerozhodnosti, kolíše medzi viacerými možnosťami a prejde k zábave, aby odviedol myseľ od práce, ktorá pred ním stojí. Netflix alebo Fortnite môžu byť opiátom lenivca.

  1. Lenivec je úzkostlivý a nepokojný

Pretože žije v rozpore so spôsobom, akým bol stvorený – pracovať, budovať, uskutočňovať a tvoriť – je lenivý človek neustále nepokojný a plný úzkosti. Môže túžiť po väčšej produktivite a úspechu, ale kvôli svojej neochote pracovať bude existovať v neustálom stave túžby bez naplnenia (Prís 13:4). Nakoniec tieto nenaplnené túžby spôsobia vážny zmätok v živote lenivca (Prís 21:25-26).

  1. Lenivec má neustále problémy

Lenivcov život sužujú neustále problémy (Prís 15:19). Keďže nedokončí svoju prácu v určených hodinách, neustále sa ponáhľa, aby si splnil svoje povinnosti, a často je naštvaný na svoje okolie, že mu zaberá všetok čas.

Lenivec môže mať finančné problémy (Prís 12:11; Prís 19:15; Prís 20:4; Prís 21:5; Prís 24:33-34) alebo môže žiť doma v neustálom neporiadku. Nemusí byť schopný udržať si prácu na dlhší čas kvôli svojej neschopnosti rozumne využívať svoj čas, vyhýbať sa rozptýleniu a tvrdo pracovať. Jednoduché povinnosti ako platenie účtov a údržba vozidla budú zanedbané a spôsobia zbytočné napätie.

Lenivec môže túžiť po duchovnom raste, ale disciplína pravidelného čítania Biblie, modlitby, teologického a biblického štúdia, cirkevnej angažovanosti a dôsledných evanjelijných vzťahov sú pre neho príliš veľa.

  1. Lenivec obťažuje ostatných

Pretože lenivý človek nie je ochotný tvrdo pracovať a rozvíjať svoje schopnosti, nemá ostatným čo ponúknuť. Je väčšinou na obtiaž tým, ktorí by mohli vyžadovať jeho službu. „Ako ocot zubom a dym očiam, taký je lenivý tým, ktorí ho posielajú“ (Prís 10:26).

Neproduktívny, nesústredený, starajúci sa o seba viac ako o ostatných, lenivý privádza svojich zamestnávateľov do šialenstva a neprežije dlho v žiadnom prostredí, ktoré si vyžaduje usilovnosť a sebazaprenie. Nakoniec sa lenivec ocitá v jednom vreci so zlodejmi a vandalmi (Prís 18:9).

  1. Lenivec klame seba samého

Lenivcov záväzok slúžiť sám sebe a udržiavať nečinnú existenciu môže byť taký silný, že bude odporovať akýmkoľvek argumentom tých, ktorí sa ho pokúšajú vystrčiť z postele (alebo preč od jeho počítača či telefónu). Lenivcov sebaklam sa môže prejaviť vo veľkých obchodných návrhoch, ktoré odolávajú vonkajšej kritike a sotva sa zakladajú na realite.

Pomalé, dôsledné hromadenie bohatstva prostredníctvom stabilných pracovných návykov je pre lenivca neatraktívne, takže v jeho mysli môžu prevládať nereálne sny o rýchlych peniazoch (Prís 21:5). Nie je nezvyčajné, aby si lenivci vymýšľali duchovne znejúce výhovorky, prečo tvrdo nepracovať, odvolávajúc sa na biblické učenie o potrebe odpočinku, o tom, že spása nie je zo skutkov, o potrebe „vyrovnaného života“, o nebezpečenstve nadobudnutia bohatstva a tak ďalej.

V každom prípade bude lenivec prichádzať a odchádzať z rozhovorov so svojimi poradcami s presvedčením, že je múdrejší ako oni všetci: „Lenivec je vo vlastných očiach múdrejší ako sedem mužov, ktorí vedia rozumne odpovedať“ (Prís 26:16).

  1. Lenivec sa nestane vodcom

Žiaľ, pre svoju lenivosť nebude mať lenivec veľký vplyv. Určite sa nestane vodcom, pretože vedenie si vyžaduje usilovnosť, obetavosť, nadčasy, bolesť a vytrvalosť.

Lenivec týmito vlastnosťami pohŕda, preto bude pracovať pod dohľadom tých, ktorí sa oddali tvrdej práci: „Ruka usilovných bude vládnuť, zatiaľ čo leniví budú nútení“ (Prís 12:24).

Dobrá správa pre hriešnych lenivcov

Oddávať sa lenivosti je v rozpore so zamýšľanou ľudskou podstatou a v rozpore s naším kresťanským povolaním. Z bahna nečinnosti sa ale nemôžeme vymaniť čírym odhodlaním. Potrebujeme Božiu milosť a záblesk Krista zjaveného v evanjeliu.

Dobrá správa o spasení bez skutkov nás podnecuje, aby sme v tomto krátkom živote na zemi usilovne pracovali na Božiu slávu, pre dobro druhých a náš vlastný prospech. A zmocňujúci Duch Kristov nás núti zdokonaľovať svoje Bohom dané schopnosti, aby sme mohli byť užitoční pre nášho Kráľa a pre našich blížnych, aby sme odvážne čelili a dokončili ťažké úlohy a vyhýbali sa zbytočným problémom spôsobených lenivosťou.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Derek J. Brown

je kazateľom v Creekside Bible Church v Cupertine v Kalifornii a akademickým dekanom v The Cornerstone Seminary vo Vallejo v Kalifornii.

Derek J. Brown tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články