Kresťanský život

Naši priatelia nás formujú viac, než si myslíme

S mojimi priateľmi sa rozprávam viac-menej o všetkom. Rozprávame sa o seriáloch, ktoré naše deti pozerajú a o knihách, ktoré čítajú. Rozprávame sa o výhodách a nevýhodách škôl, ktoré sme pre naše deti vybrali. Rozmýšľame o najnovšom vývoji politiky v našich komunitách a čo to znamená pre naše rodiny. Vymieňame si tipy, čo si nasadiť v záhrade a ako sa starať o svoje zdravie. Rozprávame sa o tom, čo sa práve učíme z Božieho Slova a ako nás to mení. Každý deň – cez Voxer, smsky, sociálne siete či naživo – si vymieňame informácie a nápady.

No nerobíme len to. Rozprávame sa aj o našich hlbokých myšlienkach. Naše rozhovory sa dejú v cykloch, počas ktorých sa na nejakú tému pozrieme z každej strany, každý niečo pridá, odoberie, presviedča, reaguje a posunie svoje myšlienky ďalej. Nevymieňame si len informácie. Formujeme myšlienky.

Hoci by som si rada myslela, že moje rozmýšľanie je objektívne – a že je výsledkom modlitieb a rozjímania nad Božím Slovom a mojimi okolnosťami – nie vždy je to úplná pravda. Moje vnútro formuje aj moje detstvo, osobnosť, kultúra, v ktorej fungujem – inými slvoami, moja skupina priateľov. Moji priatelia vplývajú na to, čo definujem ako „normálne“ a „múdre“. To, ako moji priatelia rozmýšľajú, ovplyvňuje môj život.

Sila ‘všetkých’

Mali ste niekedy pocit, že všetci sa vydávajú, ženia a majú deti? Alebo, že všetci píšu svojím miestnym poslancom, chodia na stretnutia rady školy alebo jasne vyslovujú svoj názor na určitú tému? Možno máte pocit, že všetci majú popri práci aj vedľajší zdroj príjmu, všetci si kupujú byty či domy a všetci sledujú nejakého konkrétneho influencera na sociálnych sieťach. Je to ale pravda? Skutočne ide o každého človeka, ktorého poznáte? Alebo je to len niekoľko ľudí?

Koncept „všetkých“ je silný, hlavne, keď v okruhu našich najbližších priateľov hľadáme spätnú väzbu, názory a parťákov do všetkých oblastí života. Nie je to však sociologická realita. A ukazuje nám to aj Písmo. V Liste Galaťanom píše Pavol o cirkvi, ktorá vstrebáva kultúrne normy, ktoré idú proti evanjeliu. Tieto normy od kresťanov požadovali, aby slávili určité sväté dni, mesiace, obdobia a roky a tiež, že kresťania by sa mali dať obrezať a mali by dodržiavať zákon, aby mohli byť pred Bohom ospravedlnení (Ga 3:1-3; Ga 4:10). Pavol trvá na tom, že Kristus ich oslobodil od všetkých týchto vecí (Ga 4:31).

Nie je ťažké predstaviť si skupinu priateľov v galatskom zbore, ako sa rozprávajú o dôležitosti dodržiavania týchto vecí a ako spoločne nachádzajú zdanlivo dobré dôvody, prečo sa Pavol mýli. Ako si tak priatelia tieto pravdy rozoberali, mohlo sa stať, že ich rozhovory situáciu nafúkli a výsledkom boli silnejšie argumenty pre neposlušnosť voči Kristovi. Nesprávna doktrína sa stala sociálnou normou.

Potrebujeme rozlišovať

Pavlova reakcia na Galaťanov zahŕňa jednu otázku a jedno dôležité uznanie: „Dobre ste bežali. Kto vám zabránil, aby ste poslúchali pravdu?  Toto prehováranie nie je od toho, ktorý vás povoláva“ (Ga 5:7-8). V princípe tu Pavol vyzýva čitateľov svojho listu, aby sa obzreli okolo seba a položili si otázku: „Koho to vlastne počúvam? Kto ma presviedča, aby som tomuto veril?“ A je možné, že si galatskí kresťania všimli, že tieto myšlienky, ktoré idú proti evanjeliu prichádzajú od priateľa, alebo ich priatelia aspoň schvaľujú. Pavol túto časť listu uzatvára prísnym napomenutím a výzvou, aby sa galatskí kresťania od týchto myšlienok, ktoré idú priamo proti evanjeliu, oslobodili a aby prijali skutočnú slobodu kríža (Ga 5:12-13).

V našich dnešných skupinách priateľov máme mnoho neškodných noriem a otázok svedomia: fakt, že máme tri kamarátky, ktoré majú všetky ten istý sveter, či ktoré sledujú ten istý kuchársky blog alebo používajú ten istý cvičebný program je banalitou. Ale čo sa stane, keď nás tie isté kamarátky začnú povzbudzovať, aby sme si čítali knihy, ktoré kážu falošné evanjelium alebo sledovali influencerov, ktorí prezentujú pokrivený pohľad na pravdu? Čo sa stane, keď budeme čeliť hlbokému utrpeniu alebo ťažkému životnému rozhodnutiu a ony nám dajú nebiblické rady?

V týchto prípadoch a v mnohých ďalších potrebujeme rozlišovať. Môžeme počúvnuť Pavlovo varovanie a uvedomiť si, že hoci našich priateľov milujeme a málokedy sa s nimi zdieľame so zlomyseľným úmyslom, priatelia si môžu navzájom ublížiť. Naši priatelia nám môžu zabrániť poslúchať Krista a takisto môžeme brániť my im.

Nemusíme byť prehnane podozrievaví, cynickí či defenzívni, no z času na čas môžeme spraviť vedomý krok späť a spýtať sa samých seba nakoľko naši priatelia ovplyvňujú naše rozhodnutia a doktríny.

Kto ťa presviedča?

Boli sme stvorení, aby sme fungovali v rámci špecifických komunít priateľstiev, aby sme sa navzájom povzbudzovali k láske a dobrým skutkom (Heb 10:24). Sme tu na to, aby sme jeden druhého budovali v Kristovi, dávali si rady a pomáhali si aplikovať biblickú múdrosť a kráčať v poslušnosti (1Tes 5:11; Prís 15:22). Mať priateľov, ktorí milujú Ježiša, kráčajú v Duchu, spoločne skúmajú život od rozhodnutí ohľadom cirkvi až po rozhovory o starnúcich rodičoch, je úžasným darom. Chváľme Pána za priateľov, ktorí nám dovolia byť zraniteľní, ktorí s nami zvládnu aj ťažké úseky života a ktorí nám pomáhajú ísť hlbšie v zbožnosti.

Namiesto toho, aby sme popierali silu priateľstva a jeho schopnosť formovať naše životy, mali by sme si toho byť vedomí. Môžeme Boha poprosiť o pomoc, aby nám pomohol vidieť, ku ktorým veciam nás naši priatelia smerujú a aby nám pomohol rozlišovať, ktoré z tých vecí sú pravdivé, múdre a správne pre naše životy. Ako sme sa naučili na druhom stupni základnej školy, nerobme veci len preto, že ich robia naši kamaráti, ani automaticky neverme tomu, čomu veria oni.

Hoci nikto z našich pozemských priateľov nebude dokonalý, môžeme mať večného Priateľa, ktorý dokonalý je. Ak si Ježišovým skutočným nasledovníkom a priateľom, môžeš počuť jeho hlas, nechať sa viesť v pravde a vedieť, že aj keď nezvládame vždy správne odhadnúť, ktorí z našich priateľov sú skutočne nápomocní, aj v tom máme milosť (Jn 15:14-15, Ga 5:8). Rozprávaj sa s Pánom. Zdieľaj s ním všetko. Nechaj, nech jeho hlas znie a nechaj jeho príkazy, nech vedú tvoje kroky. S tým správnym priateľom pri kormidle nášho srdca, môžeme žiť múdro aj uprostred našich dnešných priateľstiev.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Emily Jensen

je spoluzakladateľkou Risen Motherhood, kde v súčasnosti pôsobí ako obsahová riaditeľka a spolumoderátorka podcastu. Je tiež spoluautorkou knihy Risen Motherhood: Risen Hope for Everyday Moments (Vzkriesené materstvo: Vzkriesená nádej pre každodenné chvíle). Emily, jej manžel a ich päť detí žijú v strednej Iowe.

Emily Jensen tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články