Kresťanský život

Slová zabíjajú, slová dávajú život

Božia kniha múdrosti dáva do kontrastu život hlúpeho človeka so životom múdreho človeka. Ukazuje nám, ako najlepšie funguje život v padlom svete. A reč je veľmi dôležitá pri rozpoznávaní, po ktorej z týchto dvoch ciest kráčame. Paul Tripp dokonca tvrdí, že Príslovia sú v najväčšej miere pojednaním o reči. Učenie Prísloví o reči zhrnul takto: „Slová dávajú život, slová prinášajú smrť – sám si vyber.“ Každý výrok, ktorý nám unikne z úst, má význam, čo znamená, že ste nikdy v živote nepovedali neutrálne slovo.

Naše slová sa uberajú buď smerom k životu, alebo k smrti. Ak sa naše slová pohybujú v smere života, budú to slová povzbudenia, nádeje, lásky, pokoja, jednoty, poučenia, múdrosti a nápravy. Smer smrti však prináša slová hnevu, zloby, ohovárania, závisti, klebiet, rozdelenia, pohŕdania, rasizmu, násilia, súdu a odsudzovania. Vo všedných časoch sa nad svojimi rečami príliš nezamýšľame, a predsa práve tam sa zvyčajne dostávame do problémov a Príslovia nás o tom dobre poučujú.

Smrtiace slová

Príslovia 10 porovnávajú dva druhy rečníkov – múdrych a nerozumných:

Číre striebro je jazyk spravodlivého, ale srdce bezbožníkov za veľa nestojí. Pery spravodlivého zasycujú mnohých, blázni však hynú pre nerozumnosť. (Prís 10:20-21)

Ústa spravodlivého plodia múdrosť, ale zvrátený jazyk bude odrezaný. Pery spravodlivého vedia, čo je milé, lež ústa bezbožníkov, čo je zvrátené. (Prís 10:31-32

Šalamún triafa presne do podstaty toho, o čom táto kniha polemizuje v Príslovia 18:21: „Smrť a život sú v područí jazyka, tí, čo ho milujú, najedia sa jeho plodov.“

V Amerike, keď policajti zatknú človeka, poučia ho o jeho právach slovami: „Máte právo mlčať. Všetko, čo poviete, môže byť a bude použité proti vám na súde.“ Slová, ktoré vysloví osoba obvinená zo spáchania trestného činu, môžu byť otázkou života a smrti, aspoň pokiaľ ide o to, čo by sa mohlo stať počas súdneho procesu. Povedzte niečo hlúpe a život sa pre vás môže stať ešte ťažším. Tak je to aj v každodennom živote. Slová majú potenciál zabíjať a dávať život. Všetci poznáme ľudí (možno aj seba), ktorých rodičia, manželia, dokonca aj priatelia slovne zneužívali do takej miery, že sa urážky stali súčasťou ich identity a zničili im život.

Na vysokej škole som mal priateľa, ktorému otec toľko rokov hovoril, že je hlúpy, až tomu uveril a prijal to ako ústrednú súčasť svojej identity. Neustále odmietanie zo strany jeho otca, ktoré sa zvyčajne prejavovalo slovnými údermi, ho priviedol k životu plnému drog a alkoholu ešte pred vysokou školou. V istom zmysle ho otcove slová zabili. Naše slová ovplyvňujú iných a majú potenciál ich zničiť.

Životodarné slová

Slová môžu dávať aj život. Spomeňte si, ako vás povzbudila kresťanská priateľka, keď vám povedala, aká ste šikovná v niečom, čo si ceníte – možno v speve, v schopnosti učiť, v golfovom švihu, v tom, ako dobre čítajú vaše deti. Spomeňte si na to, ako sa vaša dcéra usmievala, keď ste jej povedali, akí ste hrdí na to, že sa dostala na zoznam vyznamenaných alebo do tímu hviezd.

Kazatelia majú k pondelku osobitný vzťah. Často ho nazývame „modrý pondelok“, pretože je to deň, ktorý trávime v režime zotavovania sa z náročnej nedele a z kázne, ktorú sme pripravovali 15 hodín. Je to deň, keď člen zboru napíše svojmu kazateľovi e-mail, v ktorom sa sťažuje na hudbu, dĺžku kázne alebo na to, že stretnutia mladých nenapĺňajú potreby jeho rodiny.

Spomínam si na jeden obzvlášť deprimujúci pondelok pred niekoľkými rokmi, keď som bol na dne a mimo kvôli tomu, čo členovia zboru zjavne považovali (ale neoznámili mi to) za nedeľu s nízkou návštevnosťou. Dozvedel som sa tiež, že finančná obetavosť zboru výrazne poklesla, a jedna významná rodina mi oznámila, že odchádza, pretože sa im nepáči vízia staršovstva. „Príliš veľa Biblie,“ povedali mi.

V ten deň som si otvoril schránku s presvedčením, že sa stretnem len s ďalšími zlými správami, ale prvá správa, ktorá sa objavila, bola od relatívne nového člena. Jeho slová boli rovnako pokorné ako boli aj milé. Bol vďačný za vernosť nášho zboru, za jasnozrivosť starších, za priateľskosť nášho zboru. Páčilo sa mu, že si Bibliu vážime natoľko, že je ústredným bodom všetkého, čo robíme. Pondelková depka bola preč. V dvoch krátkych odsekoch mi jeho slová vdýchli nový život do začínajúceho týždňa. Mohol som sa s úsmevom pozrieť na vrchol hory, ktorým bola nasledujúca nedeľa. Dal mi to, čo opisuje Šalamún v Prísloviach 25:11: „Sťa zlaté jablká na striebornom podnose je slovo vyrieknuté v pravý čas.“

Slová zabíjajú a slová dávajú život – to hovorí Šalamún. Pamätajte na to pri každom slove, ktoré dnes vyslovíte.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Jeff Robinson

je riaditeľom spravodajstva a informácií v Southern Seminary, kde zároveň vyučuje aj cirkevné dejiny. Šesť rokov pôsobil ako hlavný redaktor v The Gospel Coalition. Pochádza z Blairsville v Georgii a je kazateľom baptistického zboru Christ Fellowship v Louisville v Kentucky. Pred vstupom do kazateľskej služby strávil takmer 20 rokov ako novinár v Georgii, Severnej Karolíne a Kentucky. Je spoluautorom alebo spolueditorom šiestich kníh, vrátane knihy Skrotenie jazyka: Ako evanjelium mení našu reč (TGC, 2021), Až na kraj sveta: 15 vecí, ktoré ma seminár nenaučil (Crossway, 2018). Jeff a jeho manželka Lisa majú štyri deti.

Jeff Robinson tiež napísal