Umenie a kultúra

Ako múdrejšie konzumovať správy

Pandémia COVID-19, protesty proti rasovej nespravodlivosti a mediálny cirkus okolo nich vystupňovali novú výzvu, ktorej čelia kresťania. Aby sme konali správne a múdro, potrebujeme vedomosti a informácie, avšak nadmerná konzumácia správ často spôsobuje úzkosť, rozdelenia, hádky a frustráciu.

V mediálnom prostredí s neobmedzeným výberom informácií, z ktorých je väčšina do istej miery tendenčná či účelová, potrebujú kresťania viac než kedykoľvek predtým rozvážnosť pri voľbe „vedomostnej stravy.“

Žurnalistika v padlom svete

Kresťania si musia uvedomiť, ako veľmi dnešné média pôsobia proti našej schopnosti správne premýšľať a rozvíjať múdrosť. Neil Postman v knihe Amusing Ourselves to Death (česky Ubavit se k smrti) z roku 1985 ukázal, že zmena média poškodila charakter a obsah verejných diskusií. Pri zmene našej kultúry od konzumácie prevažne písaných správ ku konzumácií vizuálnych obrazov v televízii, sa verejná diskusia stala povrchnejšou, nestálejšou a začala uprednostňovať rýchlu provokáciu a extrémizmus pred nuansami a striedmosťou. Táto zmena – odvtedy ešte urýchlená internetom – zásadne poškodila verejnú diskusiu.

No napriek tomu, že mediálny priestor je plný nástrah plynúcich z dezinformácií, manipulatívnych klikbejtov a straníckych tirád, dobrá žurnalistika stále existuje. Aby ju človek našiel, musí byť cieľavedomý a disciplinovaný, avšak takáto žurnalistika nás dokáže uchrániť pred uponáhľanosťou, ktorá podkopáva našu schopnosť dôverovať čomukoľvek. Myslím, že za týmto účelom je dobré hodnotiť mediálne zdroje pomocou súboru biblických cností.

Cnosti pre múdru konzumáciu médií

1. Pravda

Bohu sa lži hnusia a chce, aby sa rovnako hnusili aj kresťanom (Prís 13:5). Hoci si už do istej miery uvedomujeme, že lži sa vyskytujú na sociálnych médiách, musíme si na ich prítomnosť dávať pozor aj pri tých serióznejších médiách. Súčasné rýchle tempo prúdu správ spôsobuje, že je náročné – dokonca i pre najodbornejších a najskúsenejších novinárov – byť pravdivý a presný. Boh chce, aby sme rozlišovali medzi faktmi a zavádzaním. Nekritické počúvanie a prijímanie navyše nie je morálne nezávadným činom (Prís 13:5). Mali by sme vyhľadávať zdroje, ktoré dbajú na to, aby informácie prezentovali pravdivo a myšlienky poctivo, dokonca i vtedy, keď to narúša videnie sveta, ktoré daný zdroj (spolu s nami) uprednostňuje.

2. Triezvosť

V Písme sa triezvosť často spomína ako ovocie zrelých kresťanov (Tít 2:2). Z týchto veršov vyplýva, že kresťanská múdrosť sa rovnako týka toho, čo nepovieme, ako toho, čo povieme. Hovoria o tom Príslovia 17:27: „Kto sa krotí v reči, nadobúda poznanie, pokojný duchom je rozumný človek.“ Mali by sme vyhľadávať mediálne zdroje, ktoré sa usilujú tvrdiť len to, čo zodpovedá faktom, a ktoré vyvodzujú opodstatnené závery a nie želané závery. Hľadajte zdroje, ktoré sa nechávajú viesť faktmi, a nie zdroje, ktoré fakty používajú selektívne na podporu už vopred určených záverov.

3. Pokora

Jedným z najvýznamnejších dôsledkov zvyšujúcej sa polarizácie je zvýšená istota jednotlivých názorových táborov, že strana diskusie, ktorú dotyčný preferuje, má pravdu – a čokoľvek, čo ponúkne druhá strana, je chybné. Vyvarujte sa mediálnych zdrojov s týmto postojom. Ako kresťania povolaní k pokornému životu a zmýšľaniu (Ef 4:2) musíme byť ochotní meniť svoje svetonázorové paradigmy a bubliny nechať praskať, aj keď je to nepríjemné. Mali by sme vyhľadávať zdroje, ktoré uznávajú dlhodobú komplexnosť a neistotu vecí verejných a ktoré uprednostňujú nuansy pred príliš zjednodušenými modelmi typu „hrdina a zloduch“. Tým sa bránime tomu, aby sme boli „múdri sami pre seba“, chránime sa tak pred slepými miestami vlastných názorových táborov a pripúšťame tým všadeprítomné dôsledky hriechu na všetky strany verejnej diskusie (Rim 12:15-16).

4. Pokoj

Boh nenávidí hádavosť, opovrhuje búrením sa (Ž 2:4) a volá nás k tvoreniu pokoja (Mt 5:9). V knihe How the Nations Rage [20 citátov] Jonathan Leeman hovorí, že kresťanský postoj k veciam verejným by mal odrážať „zvláštnu a pútavú dôveru“ v Božie dejiny záchrany a nie zúfalú snahu o ovládnutie svetských záležitostí. Hádavosť otravuje dušu, lebo podkopáva túto dôveru v Ježiša, a otravuje cirkev, pretože prináša rozdelenia. Pokoj sa, samozrejme, veľmi líši od charakteru mnohých médií, obzvlášť istých spravodajských relácií káblových televízií, ktoré speňažujú škandály ako hlavný prostriedok pre zabávanie a udržiavanie divákov. Sledovanie týchto relácií kresťanom nie je veľmi na osoh.

Praktické kroky

1. Uprednostňujte písané správy a komentáre.

Ako tvrdí Postman, písané slovo sa obzvlášť hodí na aktívne prijímanie logicky usporiadaných faktov a myšlienok v ich kontexte. To sa líši najmä od pasívnej konzumácie digitálnych obrazov a videí, ktoré sú menej usporiadané a ľahšie sa dajú vytrhnúť z kontextu.

2. Čítajte viac než len nadpisy.

Väčšina súčasných mediálnych zdrojov speňažuje kliknutia. Väčšie výnosy sa odvíjajú od väčšieho počtu videní stránok. Tieto zdroje profitujú, keď sa čitatelia nedostanú za prvý odsek a namiesto toho rozptýlení prechádzajú k ďalšiemu nadpisu na ďalšej strane. Odolajte tomuto dizajnu. Múdra konzumácia médií si vyžaduje viac kontextu a nuáns, než je v nadpisoch, obzvlášť tých, ktoré sú naschvál napísané tak, aby zavádzali alebo nenáležite provokovali. Uprednostňujte zdroje, ktoré sa spoliehajú viac na výnosy z predplatného než z prchavých kliknutí.

3. Vyhýbajte sa straníckym zdrojom.

Čítajte zdroje, ktoré odrážajú viacero uhlov pohľadu na danú tému, a vyhýbajte sa zdrojom, ktoré interpretujú udalosti len cez optiku jedného názorového tábora. Preverujte zdroje týmito otázkami: Je tento zdroj ochotný kritizovať – ak je to náležité – politickú stranu, človeka či program, ktorý uprednostňuje? Je ochotný kritizovať tie, ktoré uprednostňujem ja? Alebo, naopak, vyvodzuje opakovane dohady v prospech svojich spojencov a proti svojim protivníkom? Tu si všimnite dôležitý rozdiel: Mnohé zdroje prinášajú komentáre podľa istého prejaveného filozofického alebo teologického (a nie politického) zamerania, čo môže byť užitočné. Napríklad Spoločenstvo evanjelia vydáva zdroje, ktoré pomáhajú ľuďom s kresťanským svetonázorom, a na súčasné udalosti aj iné témy hľadí cez túto optiku.

4. Nečítajte toho priveľa.

Uvedomte si miesto konzumácie médií vo svojej „vedomostnej strave“ a riziká spojené s nadmernou konzumáciou. Dôsledne si vyberte niekoľko dôveryhodných zdrojov, ktoré budete pravidelne sledovať, a netúlajte sa pasívne internetom. Taktiež vám môže pomôcť, vo veku 24-hodinových cyklov správ, keď si vyberiete aspoň jedno médium, ktoré publikuje menej často než denne a sústreďuje sa na reflexívnu analýzu a nie chvatné reportáže, ktoré vždy len reagujú na mimoriadne správy.

Boli sme stvorení, aby sme žili ako vykúpení ľudia tam, kde máme vplyv, a nie na to, aby sme niesli bremeno zlých správ z celého sveta len preto, že je to pre nás technologicky možné.

Postman tvrdil, že technológia umožnila rýchly prístup k informáciám, ktoré jednoducho nepotrebujeme vedieť a  nevieme veľmi ovplyvniť. Napriek tomu, že ako kresťania 21. storočia by sme vôbec nemali zatvárať oči pred neprávosťami vo svete, je múdre sústrediť sa na to, čomu sme schopní a povolaní venovať sa.

Toto všetko je dôležité nie len z hľadiska nášho osobného mentálneho zdravia v šialenom svete správ, ale taktiež z hľadiska nášho kresťanského poslania. Mali by sme vyhľadávať mediálne zdroje, ktoré nám pomáhajú žiť efektívne ako učeníci a tí, ktorí získavajú učeníkov. Uvážlivosť (alebo jej deficit) pri konzumácií spravodajských médií môže znamenať rozdiel medzi múdrosťou a bláznovstvom, čo znamená, že je to zásadná otázka pre to, ako svedčíme ako kresťania v dnešnom svete.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. https://www.thegospelcoalition.org/article/wisely-consume-news/

Bryan Weynand

pôsobí ako právnik v americkom meste Charlotte v Severnej Karolíne. S manželkou majú jedného syna.

Bryan Weynand tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články