Autor - Global Partners in Peace and Development

Na Slovensku reprezentujú organizáciu Global Partners Charles, Janet a ich dcéra Tina Baldisovci. Okrem víkendoviek a letných táborov pravidelne usporadúvajú semináre o kresťanskom pohľade na svet (svetonázore).