Viera a práca

Ako si stanoviť múdre a veľkorysé finančné ciele

Vždy som si rada stanovovala ciele. V poslednom čase som však zápasila s tým, ako si stanoviť finančné ciele, ktoré ma nebudú smerovať len k tomu, aby som zarobila viac peňazí. Ak je pre veriacich múdre stanovovať si finančné ciele, ako to môžeme robiť dobre?


V prvom rade vás chápem. Aj ja som orientovaná na ciele. Pred rokmi som mala zamestnanie, ktoré bolo zamerané na uznanie a bolo bez obmedzenia čo do množstva peňazí, ktoré som mohla zarobiť. Často som bojovala s rovnakým napätím, aké teraz pociťujete vy.

Stále si stanovujem ciele, ale ako ste naznačili vo svojej otázke, spôsob, akým si ich stanovujem, teraz vyzerá inak. Dúfam, že týchto niekoľko zásad vám pomôže rovnako, ako pomohli mne.

1. Stanovujte si finančné ciele, ktoré viac rozvíjajú vašu vieru ako bankový účet.

Keď som si kedysi robila brainstorming svojich cieľov, typický zoznam oblastí života, ktoré som chcela pokryť, zahŕňal kariéru, financie, rodinu, zdravie, službu a vieru. Teraz si uvedomujem, že som už urobila chybu, ktorá spôsobila napätie.

Tým, že som do zoznamu zaradila aj svoju vieru, som ju akosi oddelila od ostatných oblastí života. Viera však nikdy nemala byť len doplnkom nášho života. Viera by mala byť naším základom. Skôr než ďalšou položkou na mojom zozname mala byť základnou motiváciou pre každú kategóriu. Ako to povedal Ježiš: „Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá“ (Mt 6:33).

Táto zmena rozhoduje o tom, či sú naše ciele zbožné alebo nie – nie uistiť sa, že Boh je na zozname, ale dovoliť Božej pravde, aby ovplyvnila každý náš cieľ. Jediný rast, ktorý trvá, je rast vašej viery. Všetko, čo robíme, by malo smerovať k rastu našej viery – vrátane toho, ako zaobchádzame s našimi financiami.

2. Ježiš nikdy nehovoril o peniazoch bez varovania, preto by sme mali robiť to isté.

Láska k peniazom je to, čo je zlé (1Tim 6:10), takže je možné mať peniaze a byť zbožný. Ale keďže peniaze sú hlavným konkurentom pre naše srdcia, nikdy by sme nemali uvažovať o finančnom zisku bez opatrnosti – nielen z rozvážnosti, ale preto, že takto o tom hovoril Ježiš. Šestnásť z 38 Ježišových podobenstiev sa týka zaobchádzania s peniazmi a majetkom. Neuráža ani nechváli bohatých ani chudobných – ale dôsledne poukazuje na pravdu, že veci nemôžu priniesť uspokojenie a len on môže. Ak nájdeme uspokojenie vo svojich veciach, nebudeme hľadať uspokojenie v ňom.

Jedny z jeho najsilnejších slov na túto tému sú v Matúšovi 6,24: „Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.“

Boh alebo peniaze: musíme si vybrať jedno, o ktoré sa budeme usilovať svojimi myšlienkami, časom a úsilím. Toto je jediný prípad, keď Ježiš takto rozlišuje. Ak si našiel čas na to, aby povedal, že nemôžete slúžiť Bohu a peniazom, nemali by sme sa pokúšať žiť tak, akoby sme mohli.

3. Stanovte si finančné ciele, ktoré sú založené na potrebách a štedrosti – nie na túžbach a bohatstve.

Tu je niekoľko bežných finančných cieľov:

  • Splatiť dlhy.
  • Zvýšiť svoj príjem.
  • Šetriť si na dôchodok.
  • Ísť na dovolenku.
  • Zlepšiť si bývanie alebo auto.

Hoci na žiadnom z týchto cieľov určite nie je nič zlé, každý cieľ sa zužuje na túžby a bohatstvo. Biblia nikde nehovorí, že ste automaticky zlí, ak hromadíte peniaze a veci. Pamätajte však, že Písmo varuje pred nebezpečenstvom, ktoré hrozí pri honbe za peniazmi a vecami.

Biblia tiež ponúka viac usmernenia než len radu, aby sme sa vyhýbali šedým zónam. Božie Slovo nás vedie k tomu, aby sme svoje financie používali na pokrytie potrieb, a vyzýva nás k štedrosti. Napríklad v Skutkoch 20, 34 Pavol spomína svoju prácu pri výrobe stanov ako prostriedok na zabezpečenie svojich potrieb a potrieb tých, ktorí cestovali s ním.

Tu je niekoľko príkladov finančných cieľov, ktoré sa prikláňajú k potrebám a štedrosti:

  • Stanovte si rozpočet na životné výdavky, ktorý je nižší ako váš príjem.
  • Predajte alebo darujte majetok, ktorý nepotrebujete.
  • Podporte nejakého misionára.
  • Každoročne zvyšujte percento desiatku pre miestnu cirkev.
  • Vytvorte si v rozpočte položku na uspokojovanie potrieb iných.

Ako človek, ktorý miluje spôsob, ako viera ovplyvňuje našu prácu, som veľmi zvedavá na Pavlov život výrobcu stanov. Hoci máme v Novej zmluve zaznamenaných mnoho jeho slov, stále nevieme veľa o tejto časti Pavlovho života okrem toho, že to bolo remeslo, ktoré používal na zabezpečenie svojich misijných ciest, a nástroj, ktorým sa podieľal na živote ľudí.

Nedáva nám to dosť informácií o tom, ako by sme mali vnímať aj našu prácu?

Som si istá, že Pavol vyrábal dobré stany, aby mal dosť peňazí na zabezpečenie svojich misijných ciest. Som si istá, že v práci nachádzal uspokojenie, pretože to robia nositelia Božieho obrazu. Som si istá, že chcel milovať svojich blížnych-zákazníkov tým, že im vyrobil kvalitný stan.

Ale výroba stanov nebola Pavlovou identitou. Pochybujem, že venoval veľa mozgovej kapacity rozširovaniu svojho trhu alebo priestoru v srdci tomu, aby vnímal ostatných výrobcov stanov ako konkurenciu. Zarábaniu peňazí ako výrobca stanov venoval len tú pozornosť, ktorá bola absolútne nevyhnutná, takže evanjelium mohlo dostať jeho hlavnú pozornosť.

Snažme sa o to isté. Stanovte si finančné ciele zakorenené v potrebách a štedrosti, ktoré budú rozvíjať vašu vieru. Zvyšok zverte Bohu.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Michelle Myers

Michelle Myers tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články