Autor - Jon Bloom

je autorom a spoluzakladateľom Desiring God. Napísal knihy Not by Sight, Things Not Seen a Don’t Follow Your Heart. S manželkou majú päť detí a žijú v Minneapolise, USA.

Tvoja Biblia je zlatá baňa

Biblia je Božia baňa, ktorá obsahuje teologické ložiská. Každá teologická kniha, ktorá je na nej založená, je iba malým zlomkom nevyčísliteľného bohatstva...