Autor - Peter Adam

vyrastal v Melbourne v Austrálii a študoval na Ridley College pod vedením Leona Morrisa. Dvadsať rokov slúžil ako kazateľ v zbore St. Jude’s Carlton v Melbourne a potom desať rokov ako riaditeľ Ridley. V súčastnosti sa venuje príprave kazateľov, mentorstvu a písaniu.