Autor - Will Anderson

má na starosti učeníctvo v službe deťom v cirkevnom zbore v Kalifornii.