Autor - Tim Chester

je kazateľom a zároveň pôsobí aj na fakulte Crosslands Seminary. Je autorom viac ako 30 kníh, ktorých niektoré boli preložené do slovenčiny: Na reformácii záleží, Úplná cirkev, Evanjelium v centre rodiny, Evanjelium v centre manželstva a Hmatateľná pravda.

Hmatateľná pravda

Tim Chester vysvetľuje, ako nám boli sviatosti, ktoré stelesňujú Božie prisľúbenia vo fyzickej podobe, dané na posilňovanie našej viery a formovanie nášho...