Autor - Matthew Courtney

je pastorom REACH-SA, ktorý v súčasnosti zakladá cirkev v centre Kapského mesta s pomocou svojej manželky Kendry. Študoval na Biblickom inštitúte v Južnej Afrike a na George Whitefield College. Jeho vášňou je historická teológia. Vo voľnom čase rád číta, behá a fotografuje.