Autor - Jim Davis

je kazateľom v cirkevnom zbore Orlando Grace Church. Jim získal titul MDiv na Reformovanom teologickom seminári v Orlande. Spolu s manželkou Angelou majú štyri deti.