Cirkev a služba

Prečo náš zbor prestane vysielať priame prenosy z bohoslužieb

Poznámka redaktora: Odlišné stanovisko vyjadril Matt Peeples vo svojom článku: Prečo náš zbor bude pokračovať v priamych prenosoch z bohoslužieb.

Keď 5. apríla 2020 spustil cirkevný zbor Orlando Grace Church svoj prvý živý prenos z bohoslužieb, považovali sme to za veľké požehnanie, že ľudia môžu uctievať zo svojich domovov. Urobili sme vtedy správnu vec a urobili by sme to znova. Boli to však jedinečné okolnosti.

Veríme, že je načase prenosy prerušiť.

Zámer zhromaždení

Bohoslužby cirkvi sú stelesneným zážitkom – v individuálnej aj komunálnej dimenzii. Biblia jasne hovorí, že zhromažďovanie je pre život cirkvi nevyhnutné. V Matúšovi 18:17–20 kde Ježiš hovorí o cirkvi, dáva svoje zasľúbenie: „kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ Pavol napomína kresťanov, aby slávili večeru Pánovu, keď sa zídu (1Kor 11:33). Autor knihy Hebrejom hovorí, aby sme neopúšťali spoločné zhromaždenia (Heb 10:25).

Nie sme len mysle, ktoré pasívne prijímajú modlitby, vyučovanie a uctievanie na bohoslužbách.  Sme tí, ktorí sú telom a aj mysľou stvorení na Boží obraz. Preto musíme celou našou bytosťou zažívať to, čo sa spieva, modlí, vyučuje a ochutnáva v uctievaní Boha.

Naše hlasy sa v piesňach spoločne pozdvihujú v spoločnom vyznávaní. Naše srdcia sa v modlitbe skláňajú v spoločnej pokore. Naše telá sa v Pánovej večeri zúčastňujú na spoločnom jedle. V záverečnom požehnaní sme spoločne vysielaní Pánom s požehnaním. Kázeň je vrcholom tohto spoločného zhromaždenia, prostredníctvom ktorého sa Boh prihovára k svojmu ľudu.

Toto sú činy zmluvného ľudu v zmluvnom zhromaždení, ktorý uctieva Boha zmluvy. Pokúšať sa tieto veci dosiahnuť sami pomocou prístroja je slabý odvar v porovnaní so skutočnou vecou.

Slabý náznak tejto skúsenosti je cítiť v živom vysielaní, ale v najlepšom prípade je priamy prenos duchovným ekvivalentom odveleného vojaka, ktorý má so svojou manželkou vzťah cez Zoom: je to nevyhnutné, ale nie je to nič, na čo by ste si chceli zvyknúť.

V najhoršom prípade je to ako hrať futbalovú videohru a tvrdiť, že hráte Ligu majstrov. Navyše, uspokojenie sa s touto malou chuťovkou aktívne pôsobí proti našej túžbe po skutočnej veci. Všetci sme sa tento rok naučili, že vysielame to, čo musíme, ale osobne sa zúčastňujeme toho, čo je skutočne dôležité. Bohoslužby s osobnou prítomnosťou sú jednou z tých vecí.

Ako nám streamovanie škodí

Teraz máme dostatok údajov na to, aby sme zistili, že streamovanie podporuje konzumnú cirkev, umožňuje lenivosť a zvádza ľudí, aby si mysleli, že sú vyživovaní a budovaní. Online kostol je imitáciou bohoslužieb. Je to lacná náhrada.

A čo evanjelizačné príležitosti?

Tento argument nám je sympatický a oceňujeme úmysel, ktorý sa za ním ukrýva. Cirkevné zbory tvrdia, že ich dosah je teraz oveľa väčší, keď stúpa ich analytika, a nekresťania môžu na sociálnych médiách sledovať bohoslužby. Z priameho prenosu môžu pokojne vzísť aj noví kresťania, ale drvivá väčšina kliknutí pochádza od ľudí, ktorí nemohli navštíviť svoj zbor a v danú nedeľu si vybrali najlepší online zážitok.

Sme vďační za spôsoby, ako technológia umožnila ľuďom počúvať kázne a hudbu za vonkajšími múrmi kostola. Ale ani ten najlepší online zážitok nie je lepší ako bohoslužby s osobnou prítomnosťou a trpia tým všetky strany.

Cirkevné zbory s najlepšími úmyslami najímajú kazateľov pre online bohoslužby, aby oslovili viac ľudí, no môžu tak robiť pravý opak a prispievať k odcirkevneniu Ameriky. Pokračujeme v znižovaní latky, bránime ľuďom v tom, čo najviac potrebujú, a uľahčujeme im to, aby zostali odpojení od Kristovho tela.

Môžeme takto osloviť ľudí, ktorí sa odsťahovali.

Najlepší spôsob ako slúžiť tým, ktorí sa odsťahovali, nie je priviazať ich s vašimi bohoslužbami, financiami a členstvom vo vašej cirkvi. Najlepší spôsobom ako im slúžiť je prinútiť ich, aby sa spojili so zborom v mieste, kde žijú, a všemožne im pomáhať pri hľadaní zdravého zboru. Predstierať, že sú stále v spoločenstve vášho miestneho tela veriacich, keď je ich telo vzdialené stovky kilometrov, je jednoduchou hrou na pretvárku.

A čo domáci?

Toto je pre nás najpresvedčivejší argument. Akokoľvek veľmi chceme týmto ľuďom slúžiť, a mali by sme sa o to usilovne snažiť, stále platí princíp, že priamymi prenosmi bohoslužieb hovoríme niečo zjavne nepravdivé o podstate bohoslužby.

Aj keď by sme mohli pristať na to, aby sme neskôr poskytli záznam bohoslužby, sme presvedčení, že je dôležité udržiavať integritu zhromaždenia tým, že nebudeme konať tak, akoby bol priamy prenos to isté, a to aj pre tých, ktorí sa ho nemôžu zúčastniť.

Kedy prerušiť spojenie?

Kedy teda vytiahneme zástrčku? Rozhodli sme sa, že zástrčku vytiahneme, keď každá osoba staršia ako 18 rokov, ktorá chce vakcínu, k nej bude mať prístup. V našom kontexte to znamená koniec mája. Po tom ako prestaneme vysielať priamy prenos zo zboru Orlando Grace Church, budeme aj naďalej uverejňovať videá kázní, pretože sú v mnohých ohľadoch užitočné. Nie sú však náhradou osobnej účasti na bohoslužbách.

Sme vďační za technológiu, ktorá nás dostala cez túto pandémiu, ale tešíme sa na presmerovanie našich zdrojov inde. Naďalej budeme používať technológiu na budovanie zboru prostredníctvom kázní, podcastov, duchovných zamyslení a sociálnych médií, nebudeme však naďalej poskytovať imitáciu stelesneného uctievania, keď je opäť bezpečné sa zhromažďovať.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Jim Davis

je kazateľom v cirkevnom zbore Orlando Grace Church. Jim získal titul MDiv na Reformovanom teologickom seminári v Orlande. Spolu s manželkou Angelou majú štyri deti.

Jim Davis tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články