Autor - Joe Deegan

žije v Houstone so svojou manželkou a štyrmi deťmi a pracuje pre Reformed Youth Ministry (RYM) v oblasti chvál a uctievania. Vydal dva albumy pod umeleckým menom RYM Worship (Promised Land a Sing Over Us), ako aj dva albumy pod svojím menom (The Risen King a Cover a Title Page). Viac informácií o jeho hudbe, ako aj akordové tabuľky a sprievodné biblické štúdie nájdete na RYM Worship.