Autor - Jason S. DeRouchie

je výskumným profesorom Starej zmluvy a biblickej teológie na Midwestern Baptist Theological Seminary a Spurgeon College.