Autor - Mark Dever

je kazateľom v baptistickom zbore Capitol Hill vo Washingtone, D.C., prezidentom organizácie 9Marks a členom rady v The Gospel Coalition, USA. Je autorom mnohých kníh, okrem iného aj Deviatich znakov zdravej cirkvi. S manželkou Connie majú dve deti.

Sila príkladu

Ako kresťania - jednotlivci a spoločne ako cirkev - máme byť príkladom Božieho charakteru v padlom svete. Čo to znamená a ako to (ne)robiť?

Nová predstava úspešnej služby

Kultúra, ktorej sme sa nedávno prispôsobili, aby sme boli relevantní, sa tak nerozlučne spája s antagonizmom voči evanjeliu, že prispôsobovanie sa kultúre...