Cirkev a služba

Ako zmeniť svoju cirkev

Kazatelia sa ma často pýtajú: „Ako môžeme zmeniť naše cirkevné zbory?” Príliš veľa kazateľov si odcudzilo svoje zbory v snahe priniesť zmenu. Niektorí boli dokonca prepustení.

Napriek tomu, ako kazatelia, musíme naše zbory viesť k zmene, aj keď takáto zmena bude často ťažká. Tu je niekoľko návrhov, ako takú zmenu priniesť: kážte, zostaňte a ľúbte.

Kážte, aby bola zmena

Po prvé, naša predstava o našej cirkvi by mali pochádzať z Písma, ktoré robí kázanie najsilnejším nástrojom na zmenu cirkvi. Pravidelné výkladové kázanie Písma je spôsob, akým bežne Boží Duch pôsobí v ľudských srdciach.

Modlite sa, aby Boh prostredníctvom vášho kázania ukázal vešemu zboru, ako sa musí zmeniť. Je úžasné, ako často my kazatelia chceme problémy vyriešiť pred tým, ako ich vôbec objasníme!

Príliš veľa kazateľov sa snaží vynútiť zmenu vo svojom zbore – z pozície vedenia – keď v skutočnosti by sa mali snažiť svoj zbor informovať. Bratia, ovečky zverené do našej starostlivosti by sme mali kŕmiť, a nie biť. Učte ich.

Aj keď zmena, ktorú si predstavujete, je správna, stále je tu otázka, či je ten správny čas. Mať pravdu neznamená mať právo na okamžitú akciu, čo ma privádza k druhému bodu.

Zostaňte, aby bola zmena

Záväzok k jednému miestu sa z pracoviska i z domácnosti vytráca. Modelom pre mladšie generácie nie je vopred pripravený firemný rebríček s presne vymedzenými cestičkami, ale skôr mozaika celosvetovej siete, kde sa alternatívy a možnosti zdajú byť nekonečné. Učíme sa vážiť si rôzne skúsenosti a chápať každú z nich ako obohacujúcu tie ostatné.

My kazatelia musíme v našich zboroch nastaviť iný model. Musíme ich naučiť, že záväzok je dobrý, či už sa to týka našich manželstiev a rodín, našich priateľov a viery, alebo zboru a nášho okolia. Práve vo svetle takýchto dlhodobých záväzkov (nehovorím o mesiacoch, ale desaťročiach) môžeme našim zborom pomôcť nájsť ich správne priority.

Ako pastor máte najväčšiu moc pomôcť svojmu zboru zmeniť sa nie prostredníctvom svojej silnej osobnosti, ale prostredníctvom rokov verného a trpezlivého vyučovania. Zmeny, ktoré nenastanú tento rok, môžu prísť budúci rok alebo o desať rokov.

Z tohto dôvodu si vyberajte svoje boje múdro. Starostlivo uprednostňujte jednu potrebnú zmenu pred druhou. Ktorá z potrebných zmien je práve teraz najpotrebnejšia? Ktorá môže počkať? Vo všeobecnosti, kazatelia sa musia naučiť myslieť vyspelo a dlhodobo.

Aj dlhé časové pôsobenie v jednom zbore pomáha kazateľom. Zabránia im, aby prišili s plným vrecom trikov, dva-tri roky čo-to porobili a potom pokračovali ďalej. Vo všeobecnosti platí, že čím dlhšie zostaneme, tým autentickejší musíme byť – a to je dobré pre našu vlastnú dušu a aj pre tých, ktorým slúžime.

Kľúčom k zmene je zostať v jednom zbore dostatočne dlho na to, aby kázanie malo efekt. Ak neplánujete zostať, buďte opatrní so začatím niečoho, čo bude musieť niekto iný dokončiť. Nenechajte zbor zanevrieť na vás, alebo na vašeho nástupcu, alebo dokonca zanevrieť na tú samotnú zmenu.

Ako mladý seminarista som si vzal za vzor troch cambridgeských anglikánskych kňazov. Všetci slúžili na kľúčových miestach mnoho rokov – Richard Sibbes (v Cambridge a Londýne 30 rokov), Charles Simeon (v Cambridge viac ako 50 rokov) a John Stott (v Londýne viac ako 50 rokov). Z Božej milosti všetci títo traja muži vybudovali zbory, ktorým slúžili, a svojou dlhoročnou vernosťou ovplyvnili nastupujúce generácie služobníkov.

Ľúbte, aby bola zmena

Ak chcete túžiť po správnych zmenách, učiť o nich a zostať dostatočne dlhý čas, musíte ľúbiť. Musíte milovať Pána a musíte ľúbiť ľudí, ktorých vám zveril.

Klement Rímsky povedal: „Kristus patrí pokorným srdcom, a nie tým, ktorí sa chcú povyšovať nad jeho stádo”. Z lásky pramení trpezlivá starostlivosť, ktorá znova a znova obracia zhromaždenie k Božiemu Slovu.

Jonathan Edwards nebol o nič menej verným kazateľom, napriek tomu, že ho jeho zbor prepustil. Niektorí z nás majú za sebou krátke, no verné pastoračné obdobie. Ale tými sa tu teraz nezaoberám. Týmto krátkym článkom som sa jednoducho pokúsil navrhnúť niekoľko myšlienok, ako môžete – tým, že budete učiť, zostať a ľúbiť – viesť svoj zbor k biblickej zmene.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9Marks

Mark Dever

je kazateľom v baptistickom zbore Capitol Hill vo Washingtone, D.C., prezidentom organizácie 9Marks a členom rady v The Gospel Coalition, USA. Je autorom mnohých kníh, okrem iného aj Deviatich znakov zdravej cirkvi. S manželkou Connie majú dve deti.