Autor - Matt Diaz

Matt Diazje kazateľom cirkevného zboru Kendall Baptist Church na FLoride v USA.