Autor - Matt Diaz

je kazateľom cirkevného zboru Kendall Baptist Church na FLoride v USA.