Autor - Tim Elmore

je ženatý s úžasnou Kristovou dcérou, s ktorou má tri deti. Už viac ako dvadsať rokov Boh považuje za vhodné použiť si Tima na ohlasovanie evanjelia prostredníctvom rôznych úloh v službe po celom svete. V súčasnosti je Tim hlavným kazateľom zboru Memorial Baptist Church v Stratforde, Kanada.

Prinášanie kríža na Vianoce

Ak chcete priniesť na Vianoce niečo „viac“, prineste kríž. Tu sú tri dôvody, prečo vaše zhromaždenie prichádza o veľa, ak sa na Vianoce nespomína kríž.