Autor - Šimon Evin

má vášeň pre objavovanie Božích právd v Biblii a ich odovzdávanie ďalším. Venuje sa tomu najmä v Cirkvi bratskej v Leviciach ako jeden z vedúcich mládeže, napríklad v skupinkách, 1 na 1 alebo káže. Okrem toho veľa číta, píše, prekladá, tlmočí a popri Biblii frčí na angličtine vo všetkých jej podobách. Na živote ho najviac teší nádej na jeho pokračovanie v dokonalej Božej večnosti s Kristom.

Toto spievajme

Dobrých bohoslužobných piesní nie je veľa. Nejaké však existujú a toto ich robí vhodnými pre použitie na bohoslužbách.

Ako nerozumieť Biblii #5: Lešenie

Ak porozumenie Biblii a prácu s ňou prirovnáme k práci na dome, tak tipy v tomto článku sú práve tým lešením, ktoré nám ho pomáha stavať a zveľaďovať.