Autor - John Feinberg

je profesorom systematickej teológie na Trinity Evangelical Divinity School. špecializuje sa na problematiku zla a utrpenia, etiku, rozvod a opätovné manželstvo, biblické proroctvo, súčasnú teológiu a filozofiu, spásu a apologetiku. S manželkou Patríciou žijú vo Vernon Hills, Illinois, USA.

Evanjelikálna teológia

je súbor doktrín, ktoré historicky a tradične vyznávala a vyznáva cirkev počas celej svojej existencie. Je založená na Biblii a nesmie odporovať ničomu, čo...