Autor - Nick Gardner

je starším v baptistickom zbore Capitol Hill vo Washingtone, D.C.

Znaky dobrej kázne

Puritánske zhromaždenie v roku 1643 okrem iného vytvorilo dlhý Westminsterský katechizmus, ktorý odpovedá na otázku: Čo je dobré kázanie?