Autor - Benjamin L. Gladd

je profesorom Novej zmluvy na Reformovanom teologickom seminári a spolu s G. K. Bealom autorom knihy The Story Retold: A Biblical-Theological Introduction to the New Testament.