Biblia a teológia

Dedičstvo slobody

Prvá časť zo série prednášok na tému Sloboda, ktoré odzneli na seminári biblického svetonázoru pod názvom “Boží pohľad”.
Prednáša Charles Baldis.

Global Partners in Peace and Development

Na Slovensku reprezentujú organizáciu Global Partners Charles, Janet a ich dcéra Tina Baldisovci. Okrem víkendoviek a letných táborov pravidelne usporadúvajú semináre o kresťanskom pohľade na svet (svetonázore).

Global Partners in Peace and Development tiež napísal