Autor - Joshua Greever

je docentom Novej zmluvy na Bethlehem College and Seminary v Minneapolise, USA. Spolu s manželkou Ameliou majú štyri deti a sú členmi cirkvi The North Church v Mounds View v Minnesote.