Autor - Caleb Greggsen

je kazateľom v anglicky hovoriacom zbore v Strednej Ázii.