Autor - Elizabeth Hance

pracuje vo vydavateľstve a v súčasnosti dokončuje magisterské štúdium na Univerzite Johnsa Hopkinsa. Študovala komunikáciu na Auburn University a teraz žije vo Washingtone, kde je aktívnou členkou baptistického zboru Capitol Hill.