Autor - Pavel Hanes

Pavel Hanes- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB

Prečo kríž?

Spochybnenie kresťanstva začína spochybnením kríža. A spochybnenie kríža je spochybnením teológie Kristovej smrti.

Ako čítať evanjeliá

Evanjeliá boli napísané nie len na to, aby sme vedeli o Ježišovi, aby sme boli spasení v Ježišovi, ale aj preto, aby sme sa stali nasledovníkmi Ježiša.

Modlitba Pánova

Ak sa chceme modliť modlitbu Pánovu, nestačí, ak ju opakujeme. Potrebujeme vedieť, čo tie jednotlivé prosby znamenajú. Tu je krátke zhrnutie.