Autor - Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB

Jóbov princíp

Hospodinova odpoveď na Jóbove utrpenie nám odhaľuje, čo sa dialo pred tým, než bol človek stvorený.