Autor - Pavel Hanes

Pavel Hanes- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB

Božia múdrosť

Moc kríža nespočíva vo vysvetľovaní. Boh v Kristovom kríži spojil najväčšie protiklady, ktoré žiadna ľudská múdrosť neobsiahne, ani neobjasní.

Prečo kríž?

Spochybnenie kresťanstva začína spochybnením kríža. A spochybnenie kríža je spochybnením teológie Kristovej smrti.

Ako čítať evanjeliá

Evanjeliá boli napísané nie len na to, aby sme vedeli o Ježišovi, aby sme boli spasení v Ježišovi, ale aj preto, aby sme sa stali nasledovníkmi Ježiša.