Cirkev a služba

Čo je dobré vedieť o reformácii

HANES, Pavel: Čo je dobré vedieť o reformácii

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB