Autor - Jason Hood

je pastorom v cirkevnom zbore North Shore Fellowship (PCA) v Chattanooge v štáte Tennessee. Pôsobil tiež ako odborný asistent Novej zmluvy na teologickom seminári Gordon-Conwell a je autorom knihy Imitating God in Christ: Recapturing a Biblical Pattern.