Autor - Michael Horton

je profesorom systematickej teológie a apologetiky na Westminster Seminary v Kalifornii. Je autorom kníh Putting Amazing Back into Grace (Úžas patrí k milosti), Christless Christianity (Kresťanstvo bez Krista) či The Gospel-Driven Life (Život hnaný evanjeliom).