Autor - Robert Kolb

Robert Kolbje emeritným profesorom teológie na Concordia Seminary v St. Louis, Missouri v USA. Je autorom a spoluautorom mnohých kníh a vyťažovaným rečníkom na akademickej, ale aj cirkevnej pôde. Momentálne pôsobí v Nemecku.

Luteránska teológia

Lutherova teológia je postavená na presvedčení, že biblický pohľad na realitu určujú vzťahy, obzvlášť vzťah Stvoriteľa a všetkých stvorených bytostí.