Autor - Ron Kubsch

je nemecký teológ, misionár autor kníh a článkov. Slúži ako podpredseda Evangelium21 - siete kresťanov v Nemecku, ktorí svoju vieru pevne zakladajú na Ježišovi Kristovi. Je učiteľom apologetiky a historickej teológie na seminári Martina Bucera v Mníchove.