Autor - Greg Lanier

Greg Lanierje kazateľom a profesorom Novej zmluvy na Reformed Theological Seminary v Orlande, USA. Napísal niekoľko kníh a teologických pojednaní na tému ranej kristológie, evanjelií a Septuaginty. S manželkou Kate a tromi dcérami žijú na Floride.