Autor - Brad Larson

je americkým kazateľom, spisovateľom a básnikom.