Autor - Mikey Lynch

je redakčným riaditeľom TGC Austrália a zároveň pôsobí ako riaditeľ kempusu na University Fellowship of Christians, UTAS, Hobart. Mikey bol zakladateľom tasmánskej siete pre zakladanie zborov The Vision 100 Network (TAS) a je členom predstavenstva organizácie Reach Australia. Je tiež predsedom organizácie New Front Door: Church IT Guild.

Mikey je autorom knihy The Vine Movement: The Good Life in the Last Days a Supporting Gospel Growth Beyond Your Church. Mikey je ženatý s Nikki a má tri deti.